Het PEACE-programma van de EU in Noord-Ierland moet worden voortgezet na de brexit

Het EESC heeft tijdens zijn plenaire zitting van februari een advies aangenomen ter ondersteuning van de voortzetting van het EU-programma voor vrede en verzoening (PEACE) in Noord-Ierland na de uittreding van het VK uit de EU. Voortzetting van deze steun wordt gezien de gevoeligheid van het debat over de grens tussen het VK en Ierland in het kader van de brexitonderhandelingen als cruciaal beschouwd.

In het advies, dat is opgesteld door Jane Morrice, wordt gesteld dat "de urgentie van de situatie die door het brexit-proces en de uiteindelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk is ontstaan, [...] een reactie van de EU [vereist] om het vredesproces te waarborgen op een manier die aansluit bij de nieuwe behoeften van de regio na de brexit". Aanbevolen wordt om niet alleen het PEACE-programma te handhaven, zoals voorgesteld, maar ook de looptijd ervan te verlengen, aangezien conflictoplossing tijd kost en een betrokkenheid vereist die langer duurt dan de huidige financieringsperioden.

Volgens het EESC moet er meer aandacht worden besteed aan communicatieactiviteiten om ervoor te zorgen dat de burgers zich volledig bewust zijn van de positieve rol van de EU. Het EESC stelt ook voor om het WhiteDove-merk te gebruiken om door PEACE gefinancierde projecten te symboliseren, en een link te leggen naar het advies dat Jane Morrice zal toelichten op de plenaire vergadering van het EESC in maart: De “WhiteDoveWay”: voorstel voor een door de EU geleide mondiale strategie voor vredesopbouw. In dit advies wordt een Europees Vredespad voorgesteld dat van Noord-Ierland naar Nicosia op Cyprus loopt. Dit pad, de “WhiteDoveWay”, zou het spoor volgen van de Ierse pelgrim Columbanus: langs de Western Front Way en door de Balkan, om de twee verdeelde eilanden aan weerszijden van Europa met elkaar te verbinden. (dgf)