Werkgeversorganisaties over de Europese verkiezingen

door de groep Werkgevers van het EESC

Het bedrijfsleven moet luid en duidelijk zijn stem laten horen in de campagne voor de Europese verkiezingen. Werkgeversorganisaties moeten niet alleen benadrukken wat hun behoeften en verwachtingen zijn voor de volgende zittingsperiode van het Europees Parlement, maar ook de voordelen onderstrepen die de Europese Unie biedt voor hun activiteiten en voor het dagelijkse leven van de mensen. Dit zijn enkele van de conclusies die naar voren kwamen uit de discussie met vertegenwoordigers van BusinessEurope, SMEunited en CEEP (Europees Centrum van overheidsbedrijven) tijdens de vergadering van de groep Werkgevers van het EESC in februari.

"Digitalisering, vergroening van de economie en toegang tot geschoold personeel en betaalbare technologie worden door kleine en middelgrote ondernemingen gezien als de grootste uitdagingen waarvoor zij steun van de EU nodig hebben," zei Veronique Willems, secretaris-generaal van SMEunited. Haar organisatie is van mening dat een horizontaal beleid voor kleine en middelgrote ondernemingen een beter middel is om goede resultaten te behalen dan een sectorspecifieke aanpak.

"We moeten mensen helpen te beseffen dat de Europese manier van leven de beste manier van leven in de wereld is en dat dit te danken is aan de EU. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het hele bedrijfsleven," aldus Markus Beyrer, directeur-generaal van BusinessEurope. Zijn organisatie is betrokken bij campagnes om via haar leden de verkiezingsopkomst te vergroten, zowel op Europees als op nationaal niveau.

De prioriteiten van CEEP liggen bij drie zaken: digitalisering, koolstofreductie en vergrijzing. "Deze drie verschijnselen vormen de kern van onze activiteiten en op deze gebieden kunnen we nog nauwer samenwerken," verklaarde Valeria Ronzitti, secretaris-generaal van CEEP. (lj)