12e mediaseminar van het maatschappelijk middenveld – brochure nu beschikbaar

Er is een nieuwe brochure gepubliceerd waarin lezers de hoogtepunten van de debatten over Op de bres voor de Europese waarden kunnen terugvinden en inzichten van onze panelleden en openingssprekers kunnen lezen.

Tijdens het 12e mediaseminar van het maatschappelijk middenveld, dat op 22-23 november 2018 in Aegli Zappiou in Athene, Griekenland, werd gehouden, behandelden drie panels brandende kwesties zoals multiculturalisme, toenemend nationalisme en illiberalisme en afnemende solidariteit, die een uitdaging vormen voor de waarden waarop Europa is gebouwd.

Het eerste panel boog zich over de Europese waarden versus extremistische ideologieën, het tweede over de manier waarop de Europese liberale democratie in sommige lidstaten steeds meer opschuift naar illiberalisme, en het derde panel ten slotte bestudeerde de rol van maatschappelijke organisaties bij de verdediging van een democratisch, op waarden gebaseerd en verenigd Europa. Panelleden uit de media, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld hebben hun expertise ter beschikking gesteld en met deelnemers van gedachten gewisseld over de kwesties die op het spel staan en manieren om de Europese waarden te verdedigen.

De brochure is hier beschikbaar.

Bekijk hier de video van het seminar (ehp)