Populisme bestrijden is een zaak van iedereen

Economische vooruitgang en sociale stabiliteit zijn twee sleutelelementen in de strijd tegen euroscepsis, maar die zijn op zichzelf niet voldoende: het maatschappelijk middenveld moet meedoen!

Bij de presentatie van de studie Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in confronting populism, op 20 februari 2019 in Brussel, evalueerde de groep Diversiteit Europa van het EESC de opkomst van populisme in de EU, analyseerde zij hoe en waarom het populisme in opkomst is, en benadrukte zij de sleutelrol die het maatschappelijk middenveld kan spelen bij het bestrijden ervan.

Hoewel economische vooruitgang en sociale stabiliteit een essentiële rol spelen bij het aanpakken van de zorgen die euroscepsis veroorzaken, zijn deze factoren op zich niet voldoende. Maatschappelijke organisaties moeten actie ondernemen om een positieve boodschap over de waarde en het belang van Europa over te brengen en Europa dichter bij de burger te brengen. "Het behoud van de liberale democratie is een zaak van iedereen," zei Arno Metzler, de voorzitter van de groep Diversiteit Europa van het EESC. "Ik geloof dat populisme alleen kan worden bestreden via ons democratische bestel, precies het bestel dat populisten proberen te ondermijnen: de EU moet niet alleen tot mensen spreken, maar ook actief luisteren en een dialoog aangaan. Het Europese maatschappelijke middenveld zou de Unie moeten helpen om de burgers te bereiken, waardoor de aantrekkingskracht van populistische partijen wordt voorkomen en beperkt," voegde hij nog toe.

Onderzoek toont aan dat economische achteruitgang, sociale instabiliteit en een beperkt opleidingsniveau enkele van de belangrijkste factoren zijn bij de toegenomen steun voor populisten in de EU. Er moet echter ook rekening worden gehouden met andere, gecompliceerdere en onderling afhankelijke kwesties, zoals de wens om de status quo te behouden en de noodzaak om traditionele waarden, monoculturen of bepaalde identiteiten te beschermen. (mp)