De energietransitie kan alleen succesvol zijn als iedereen erbij betrokken is

De rol van mensen in de energietransitie stond centraal op de agenda van de februari-vergadering van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN), waar energiedeskundigen over hun ervaringen met het werken voor burgers vertelden.

Hoe werkt de energietransitie voor burgers? Hoe kan energie toegankelijk zijn voor iedereen? De energietransitie houdt een fundamentele transformatie in van onze samenleving en heeft invloed op het dagelijks leven van iedereen. Het gaat niet alleen om klimaatverandering, vermindering van broeikasgassen en het gebruik van nieuwe technologieën. Het is een kans op structurele verandering, waarin burgers een sleutelrol moeten spelen. Burgerparticipatie is essentieel. "De energietransitie kan niet succesvol zijn als niet alle belanghebbenden meedoen. We moeten rekening houden met de behoeften van alle betrokken actoren," zei Pierre Jean Coulon, de voorzitter van de afdeling TEN. "Energie heeft uiteindelijk als doel om het leven van burgers, dus ook van gezinnen en bedrijven, te vergemakkelijken. Zonder energie wordt niet in onze basisbehoeften voorzien: dan is er geen onderwijs, geen gezondheidsstelsel en geen transport."

De energietransitie heeft een enorm economisch en sociaal potentieel, met name op regionaal niveau. De snel dalende kosten van gedecentraliseerde hernieuwbare technologieën bieden tal van mogelijkheden voor minder ontwikkelde regio's om hun lokale economie te stimuleren en stellen burgers in staat "prosumenten" van energie te worden. Met andere woorden, mensen kopen en verbruiken niet alleen schone energie, maar spelen ook een actieve rol in het proces door betrokken te raken bij de productie van energie. "Als een burger zeven zonnepanelen op het dak installeert, produceert hij evenveel elektriciteit als een normale elektrische auto in de toekomst per jaar nodig zal hebben," zei EESC-lid Lutz Ribbe in een videoboodschap.

Tegelijkertijd is het van belang om de aandacht te vestigen op het feit dat sommige regio's, steden en kwetsbare groepen in dit proces mogelijk achterblijven. Daarom is het essentieel om "een nieuwe weg in te slaan door regionale hernieuwbare-energiecycli te creëren en energie- en regionaal beleid met elkaar te verbinden," voegde de heer Ribbe toe. "We kunnen energiearmoede via duurzame energieproductie helpen aanpakken als er politieke wil is." (mp)