EESC stemt vóór een fatsoenlijk minimuminkomen met EU-steun

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn goedkeuring gehecht aan het advies over "Een Europese kaderrichtlijn inzake een minimuminkomen" waarin het de Europese Commissie verzoekt om een bindend EU-kader in te voeren ter vaststelling van een adequaat minimuminkomen dat is aangepast aan de levensstandaard van elke lidstaat. 

Volgens het EESC dringt een dergelijk in een richtlijn gegoten kader zich op om het ernstige en aanhoudende probleem van armoede in Europa daadwerkelijk aan te pakken en om de geloofwaardigheid van de EU te herstellen aangezien de EU-verbintenissen om het aantal EU-burgers voor wie armoede dreigt, met 20 miljoen terug te brengen, in grote lijnen zijn gestrand.

"Het minimuminkomen is een bij uitstek politiek thema. Het gaat om een keuze die op het niveau van de Unie moet worden gemaakt en de Commissie kan zich niet verschuilen achter een in dit opzicht ten onrechte aangevoerd subsidiariteitsbeginsel om te besluiten dat zij niets kan doen aan zo'n belangrijk probleem dat de waardigheid en de mensenrecht aantast," sprak Georges Dassis, rapporteur van het advies.

"Het is belangrijk dat de EU iets concreets doet voor mensen die niets hebben. Als die vandaag aan hun lot worden overgelaten, is het morgen misschien te laat," poneerde de heer Dassis.

De groep Werkgevers van het EESC kantte zich tegen de voorgestelde invoering van een bindend instrument door een tegenadvies voor te leggen waarin de leden van de groep stellen dat het minimuminkomen op nationaal niveau moet worden aangepakt.

Het tegenadvies werd verworpen en het initiatiefadvies van de heer Dassis is goedgekeurd met 158 stemmen vóór en 81 tegen, bij 12 onthoudingen. (ll)