"Wij vechten voor ieders toekomst", aldus klimaatactiviste Greta Thunberg bij het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zich op 21 februari 2019 gebogen over de sleutelrol die het maatschappelijk middenveld moet vervullen bij de verwezenlijking van een echte "rEUnaissance"; tijdens dit evenement dat plaatsvond op amper 90 dagen voor de Europese verkiezingen kwamen leiders van de EU-instellingen en maatschappelijke organisaties uit heel Europa bijeen.

EESC-voorzitter Luca Jahier verwees naar de toename van euroscepticisme, vreemdelingenhaat en racisme in Europa, waardoor de democratie onder vuur komt te liggen en de Europese waarden worden ondermijnd. "Dit is niet het moment om bij de pakken te blijven neerzitten, dit is het moment om te dromen en moed te tonen", aldus Luca Jahier. Het EESC heeft een sleutelrol te vervullen: "Wij geven een stem aan de duizend gezichten van "Europa aan het werk" en moeten erop toezien dat deze dialoog nooit in gevaar komt. We mogen nu in geen geval zwijgen maar moeten ervoor zorgen dat wie aan de juiste kant staat wordt gehoord", zo vervolgde de heer Jahier. Om dan te besluiten: "Hoe moeilijk ook, wij zullen op de bres staan voor een duurzaam Europa".

"We moeten de biosfeer, de lucht, de oceanen, de bodem en de bossen beschermen", aldus de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die erop hamerde dat we de klimaatverandering nu moeten aanpakken. Zij waarschuwde dat onze planeet nog maar zo'n 11 jaar verwijderd is van een onomkeerbare catastrofe. "Wij vechten niet alleen voor de toekomst van de jonge generaties, wij vechten voor ieders toekomst." Greta rondde af met de volgende woorden: "Wij zijn begonnen met het opruimen van de rotzooi, en we gaan door tot het bittere einde".

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, betuigde zijn steun aan de door Greta Thunberg gelanceerde beweging, die "kan zorgen voor verandering en al tal van steden heeft veroverd, zodat nu overal in de straten van Europa dezelfde roep weerklinkt". Ook wees de voorzitter erop dat het plan-Juncker de groene investeringen in Europa tijdens zijn mandaatsperiode sterk heeft doen stijgen.

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, verklaarde dat tijdens het evenement duidelijk blijk werd gegeven van "de wil om samen te werken". "We willen allemaal hetzelfde: de Unie weer opbouwen. Er is ontegensprekelijk al heel wat gebeurd, maar er is nu een nieuwe impuls nodig", zo verklaarde de heer Lambertz. "Onze burgers en regio's zijn nog steeds het onontgonnen terrein van onze democratieën en moeten ten volle worden betrokken bij de opbouw van Europa. De Unie moet van onderaf worden hervormd."

Het maatschappelijk middenveld voor de rEUnaissance werd opgezet om het maatschappelijk middenveld warm te maken voor de in de Verdragen verankerde Europese democratische waarden en om in de aanloop naar de EU-verkiezingen de koers voor de toekomst van Europa uit te zetten. Aan het debat werd deelgenomen door Markus J. Beyrer, algemeen directeur van BusinessEurope, Luca Visentini, secretaris-generaal van het EVV, en Conny Reuter, secretaris-generaal van Solidar, samen met tal van andere sprekers, waaronder Madeleina Kay, ook wel gekend als "EU Supergirl". (mp)