“Jouw Europa, jouw mening!” bestaat 10 jaar: stem voor de toekomst!

This page is also available in

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) organiseert de 10e editie van het initiatief “Jouw Europa, jouw mening!”, dat van 21 t/m 22 maart 2019 in Brussel zal plaatsvinden.

In het kader van “Jouw Europa, jouw mening!” (YEYS) zullen 33 scholen (uit de 28 lidstaten van de EU en vijf kandidaat-lidstaten) worden uitgenodigd om in Brussel deel te nemen aan een debat over een actueel thema dat jongeren aangaat.

Deze nieuwe editie is getiteld “Jouw Europa, jouw mening!” bestaat 10 jaar: stem voor de toekomst!”, waarmee wordt verwezen naar de verkiezingen voor het Europees Parlement die in 2019 worden gehouden. De leerlingen worden uitgenodigd hun mening te geven over een aantal kwesties, zoals:

  • Wat zou de rol van jonge burgers bij de opbouw van Europa moeten zijn en hoe kunnen zij meer participeren?
  • Hoe kan Europa ervoor zorgen dat meer jongeren deelnemen aan de verkiezingen, en wat zijn de gevolgen van hun stem?
  • Hoe kan de democratie in Europa worden versterkt en hoe kan de informatie over het EU-beleid worden verbeterd om nepnieuws te bestrijden?
  • Hoe kunnen jonge Europeanen helpen om Europa democratischer en participatiever te maken?

Als uw school een middelbare school is, van welk type dan ook, uit een van de 28 lidstaten of een van de vijf kandidaat-lidstaten, raden wij u ten zeerste aan om een aanvraag in te dienen om deel te nemen aan de editie 2019 van “Jouw Europa, jouw mening!”.

De scholen worden geselecteerd door loting en de winnaars verblijven drie dagen in Brussel.

Als uw school wordt geselecteerd, kunt u drie leerlingen van het voorlaatste jaar sturen, onder begeleiding van een leraar. Het EESC zal de reis- en verblijfkosten en de maaltijden tijdens het evenement voor zijn rekening nemen.

De leerlingen zullen leerlingen uit andere landen ontmoeten, met wie zij hun standpunten kunnen uitwisselen en resoluties kunnen opstellen over onderwerpen die verband houden met de Europese Unie. Dit is een unieke gelegenheid om beter te begrijpen hoe de Unie werkt en deel te nemen aan een debat in de stijl van een plenaire vergadering, in een multiculturele omgeving.

Tijdens de plenaire vergadering zal worden getolkt naar het Engels en het Frans, maar in de voorbereidende werkgroepen zal uitsluitend Engels worden gesproken.

Leden van het EESC zullen de geselecteerde scholen bezoeken om de leerlingen voor te bereiden op de debatten in Brussel. De geselecteerde scholen zullen voorafgaand aan deze bezoeken documentatie en ondersteunend materiaal ontvangen.

Op onze website vindt u een gedetailleerde beschrijving van het evenement, de video over YEYS 2018, het online registratieformulier, het reglement en alle praktische info.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 18 november 2018.

Wij kijken ernaar uit om u in Brussel te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Isabel Caño Aguilar
vicevoorzitter van het EESC, verantwoordelijk voor communicatie

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also