Jouw Europa, jouw mening 2018: inspirerende ideeën voor het vinden van eenheid in de verscheidenheid aan Europese culturen

This page is also available in

Meer kansen om talen te leren door te reizen, toegankelijker Europese culturele locaties en behoud van onze cultuur door het nationale culinaire erfgoed en ambachtelijke producten te beschermen. Dat is volgens Europese jongeren de manier om jonge Europeanen te stimuleren tot het ontdekken van andere culturen en het beter begrijpen van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Deze ideeën - bestemd voor Europese beleidsmakers - werden aangedragen door 99 scholieren uit heel Europa, die deelnamen aan het jaarlijkse jongerenevenement “Jouw Europa, jouw mening” (Your Europe, Your Say - YEYS). De organisatie van dit evenement, dat voor de negende keer plaatsvond in Brussel, lag in handen van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

De beste Europese cultuurideeën

Op 15-16 maart ontving het EESC leerlingen van 33 middelbare scholen uit de 28 lidstaten van de EU en 5 kandidaat-landen. Omdat 2018 het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is, stond cultuur ook bij YEYS centraal. Het thema was namelijk “In verscheidenheid verenigd: een jeugdiger blik op de toekomst van de Europese cultuur”.

De vicevoorzitter van het EESC, Gonçalo Lobo Xavier, benadrukte dat het belangrijk is om naar jongeren te luisteren en rekening te houden met hun ideeën. “Dit ongelooflijke project dat Europa heet, is van iedereen; iedereen heeft eraan meegewerkt en iedereen heeft een stem. Dat is precies de reden waarom jullie hier zijn”, zei de heer Lobo Xavier toen hij de scholieren verwelkomde.

Tijdens intensieve debatten en workshops discussieerden de scholieren over hoe het Europese culturele erfgoed kan worden behouden en aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jonge Europeanen. Er werden ideeën geopperd met betrekking tot belangrijke en veelbesproken Europese onderwerpen, zoals gelijkheid, veiligheid en integratie, die door culturele activiteiten zouden kunnen worden verbeterd. Uit tien concrete aanbevelingen aan beleidsmakers in de EU werden via stemming de drie meest aansprekende voorstellen gekozen:

  1. De kans om andere culturen te ontdekken door te reizen.Dit project betreft een speciaal uitwisselingsprogramma met taallessen, waarbij scholieren in gastgezinnen wonen en nieuwe culturen leren kennen. “Als je kennismaakt met andere culturen, leer je ze veel meer waarderen en ben je trots dat je Europeaan bent”, aldus een leerling uit Cyprus, die dit idee voorstelde.
  2. Behoud cultuur, trek lessen uit het verleden en gebruik die lessen om de toekomst vorm te geven. Het idee is om elke EU-lidstaat een “Europees Huis van het culinaire erfgoed” te geven. “Wanneer je een bepaald nationaal gerecht bestelt, krijg je er een briefje bij waarop staat waar het gerecht oorspronkelijk vandaan komt en in welke omstandigheden het werd bedacht. Dat kan de tolerantie tussen landen helpen vergroten”, aldus een afgevaardigde uit Slovenië. Daarnaast stelde de groep scholieren voor om steun te verlenen aan winkeltjes waar traditionele, ambachtelijk vervaardigde producten worden verkocht, zodat de traditionele volkscultuur in stand wordt gehouden.
  3. Experimenteren met cultuur. Dit project wil cultuur en cultureel erfgoed dichter bij alle mensen brengen door reizende themafestivals te organiseren en concentraties van musea in grote steden te vermijden. “Het is een ideaal dat we moeten nastreven, omdat het ons leven kan verrijken. Je hebt een veel interessanter leven als je openstaat voor andere culturen. Maar ik betwijfel of er nu zoiets bestaat als een concrete en toegankelijke Europese cultuur”, aldus een deelnemer uit Frankrijk.

Cultuur - het hart van Europa

Europese tieners kregen de kans om met EESC-leden, deskundigen en kunstenaars te discussiëren over het belang van het behoud en de bevordering van ons cultureel erfgoed.

"We kunnen Europa niet opbouwen als we onze cultuur en ons cultureel erfgoed niet een centralere plaats geven. De opbouw van Europa is veel te lang hoofdzakelijk gebaseerd geweest op de economie, financiën en handel", zo zei Sneška Quaedvlieg-Mihailović, secretaris-generaal van Europa Nostra, een organisatie die het cultureel en natuurlijk erfgoed in Europa beschermt. "Dit zijn dan ook belangrijke instrumenten om economieën en samenlevingen dichter bij elkaar te brengen. Maar wat vormt het hart en de ziel van Europa? Cultuur en het cultureel erfgoed," zo voegde ze eraan toe.

Mevrouw Quaedvlieg-Mihailović benadrukte ook nog dat als Europa een gedeeld cultureel erfgoed heeft, zijn burgers een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om dit te bewaren.

EESC-voorzitter Georges Dassis benadrukte dat veel Europeanen nu een bevoorrecht leven hebben, maar dat dit niet overal en altijd het geval is geweest in Europa. "Het is werkelijk van belang dat jongeren worden aangemoedigd de verantwoordelijkheid in eigen hand te nemen, om te leren wat er is bereikt, maar ook hoe het beter kan worden gemaakt. We moeten samenwerken, vooral met jongeren, want zonder jullie zal er niets gebeuren", zei de heer Dassis.

Het EESC zal ervoor zorgen dat de drie voorstellen die de meeste stemmen hebben gekregen in de aanbevelingen van het EESC tot de EU-beleidsmakers worden meegenomen. De secretaris-generaal van Europa Nostra, mevrouw Quaedvlieg-Mihailović, voegde daar nog aan toe dat zij zal bekijken of deze aanbevelingen kunnen worden gepresenteerd tijdens de top over het Europees cultureel erfgoed die deze zomer in Berlijn zal plaatsvinden.

Elk jaar maakt het EESC een willekeurige selectie van 33 scholen – die elk een lidstaat of kandidaat-lidstaat vertegenwoordigen – om dit unieke jaarlijkse jongereninitiatief bij te wonen. Aangezien YEYS steeds populairder wordt, heeft vicevoorzitter Lobo Xavier voorgesteld een netwerk van vroegere en huidige YEYS-scholieren en -leraren op te zetten

Kijk voor meer informatie over YEYS op: https://www.eesc.europa.eu/nl/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018

Downloads