"Geen onderwijs, geen stem": het voorstel om verplichte lessen over de EU in te voeren voor Europese studenten kwam tijdens YEYS 2019 als winnaar uit de bus

Participants in YEYS 2019

Verplichte lessen over Europees beleid, zodat burgers met kennis van zaken naar de stembus trekken, behaalde de meeste stemmen tijdens de editie 2019 van “Jouw Europa, jouw mening” (YEYS), het jongerenevenement dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op 21 en 22 maart 2019 organiseerde. Dit initiatief zal samen met drie andere geselecteerde voorstellen over de vraag hoe nieuwe technologieën en sociale media de deelname aan de EU-verkiezingen kunnen vergroten, aan het Europees Parlement worden toegezonden.

Na twee dagen van levendige discussies hebben de 99 deelnemers aan YEYS 2019 - middelbare scholieren van 16 en 17 jaar oud - tijdens hun slotsessie tien aanbevelingen gedaan. Zij richtten de schijnwerper vooral op onderwijs en sociale media; in veel projecten werden onlineplatforms en reallifebijeenkomsten gecombineerd om zo het maatschappelijk middenveld (opnieuw) in contact te brengen met de beleidsmakers. De volgende vier voorstellen haalden de meeste stemmen:

1. Geen onderwijs, geen stem: een verplicht lessenpakket voor scholen in heel Europa dat uit drie onderdelen bestaat: een praktisch gedeelte, met bezoeken aan EU-instellingen; een theoretisch gedeelte met toetsen en presentaties; en een interactief platform met quizzen en video's.

2. EU&U.EU: een website met informatie over de EU en de Europese verkiezingen, waarbij ruimschoots gebruik wordt gemaakt van sociale media en multimedia-inhoud, om de transparantie te verbeteren en mensen beter voor te lichten.

3. (ex-aequo) Europe E-VOTE (Elektronisch stemmen in Europa): een voorstel om van de verkiezingsdag een nationale feestdag te maken en elektronisch stemmen te promoten; en From You to EU (Van jou naar de EU), een initiatief om sociale bewegingen in contact te brengen met politici zodat zij samen oplossingen kunnen uitwerken.

Voorts hebben de scholieren nog de volgende voorstellen ingediend:

#Insta (nt) vote (Insta(nt) stemmen): een voorstel om de sociale media-accounts van de EU te verbeteren door specifiek op jongeren gerichte inhoud van hoge kwaliteit op te nemen, zoals korte video's en commentaren van influencers; bedoeling is dat jongeren zich beter bewust worden van de inzet en zich meer bereid tonen tot participatie.

Netwerk van jonge Europeanen: een project gericht op het verspreiden van informatie over de acties maar ook over de beperkingen van de EU, om mensen met verschillende achtergronden uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en het debat op gang te brengen via een internetplatform dat ondersteuning biedt bij het opzetten van projecten en waarop ook de resultaten kunnen worden gepubliceerd.

Find(ing) your voice (Vind je stem): enerzijds een top die drie keer per jaar zou plaatsvinden, met een rechtstreekse dialoog en diverse activiteiten voor jonge Europeanen en politici, anderzijds een website met interactieve inhoud en informatie.

Bepaal je eigen toekomst - geef je mening: een website waarop jongeren onder de 26 hun mening over allerhande onderwerpen kwijt kunnen. Gebruikers kunnen de meningen liken of disliken; de meest populaire berichten zouden aan het Europees Parlement worden voorgelegd.

SharEU: een app die kan worden gebruikt om sociale bewegingen in contact te brengen met de EU-instellingen; gespecialiseerde moderatoren zouden het Europees Parlement elke maand een verslag voorleggen over de geplaatste berichten; bedoeling is de band met de burger aan te halen.

Stemmen die gehoord mogen worden: een platform met ruimte voor initiatieven en toespraken die kiezers ertoe kunnen aanzetten de barricaden op te gaan voor hun ideeën. Het publiek kiest de initiatieven die aan het Europees Parlement zullen worden voorgelegd.

De scholieren werden door Luca Jahier, EESC-voorzitter, met de volgende woorden verwelkomd: We moeten in de voetsporen treden van Greta Thunberg, die er geen doekjes om windt en er zo in is geslaagd op korte tijd heel wat mensen achter zich te krijgen. Hou je niet afzijdig maar doe mee en lok mensen uit hun tent, want jullie vechten niet alleen voor jullie eigen toekomst, maar ook voor onze toekomst. Isabel Caño, EESC-vicevoorzitter voor communicatie, rondde het evenement af met de volgende verklaring: Als instelling waar we allemaal leren onderhandelen om tot een compromis te komen, kan het EESC met trots verklaren dat het achter jullie ideeën, jullie dromen, jullie enthousiasme en jullie oplossingen staat. Irini Pari, EESC-lid en initiatiefneemster van YEYS in 2010, voegde daar nog het volgende aan toe: Elke uitdaging is een kans, en dat hebben jullie ons laten zien. Laat de angst niet zegevieren maar sla je vleugels uit. Europa behoort jullie toe, de hele wereld behoort jullie toe.

Achtergrond:

De deelnemende leerlingen werd gevraagd ideeën uit te wisselen over de Europese verkiezingen van 2019 en voorstellen te doen in verband met een aantal belangrijke kwesties:

  • Hoe kunnen we de representatieve democratie in de toekomst versterken?
  • Wat voor politiek engagement bestaat er buiten de Europese verkiezingen, en hoe zou jij daaraan meedoen?
  • Wat moet er volgens jou worden gedaan om de opkomst tijdens de verkiezingen voor het EP te verhogen?

De 33 scholen zijn op willekeurige wijze elektronisch geselecteerd om deel te nemen aan dit initiatief. Uit elk van de 28 lidstaten en elk van de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) nam één school deel. Voor deze tiende editie is een record van 1038 aanmeldingen ontvangen.

“Jouw Europa, jouw mening!” (YEYS) wordt georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld op Europees niveau, en is het EESC-evenement bij uitstek voor jongeren. Met dit initiatief streeft het EESC ernaar dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de EU-besluitvorming in aanmerking worden genomen. Het EESC wil ook na de brexit de betrekkingen met het Britse maatschappelijk middenveld in stand houden en heeft daarom besloten Britse jongeren te betrekken bij dit debat, ook al zullen zij naar alle waarschijnlijkheid niet deelnemen aan de Europese verkiezingen van 2019.

Nadere details over YEYS2019 zijn te vinden op de officiële website van het evenement.

Work organisation

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019