Press Release - YEYS 2016 school visit - Slovakia

Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

Prípravy na európsku diskusiu mládeže odštartovali 4. marca 2016 návštevami zástupcov EHSV vo vybraných školách

Downloads

YEYS 2016 school visit - Slovakia