Digitalisation is an opportunity to unlock the potential of "cognitive minorities"

This page is also available in

Tijdens de vergadering van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) in januari discussieerden de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) over de vraag hoe het potentieel van “neurodiversiteit” kan worden benut. Dit zou ook de sociale integratie van mensen die tot zogeheten “cognitieve minderheden” behoren kunnen bevorderen.

De digitale revolutie maakt het mogelijk om het potentieel van mensen die deel uitmaken van zogeheten cognitieve minderheden te benutten en hen te helpen beter te integreren in de samenleving. Mensen met autisme, een hoog IQ, hyperactiviteit, dyslexie en dyspraxie vinden maar moeilijk hun plaats in de maatschappij, voornamelijk als gevolg van algemene vooroordelen en door hun specifieke problemen met verbale communicatie. Maar hoewel ze misschien niet over standaard sociale vaardigheden beschikken, zijn ze wel in staat om zeer technische vaardigheden te verwerven. Dit zou veel Europese bedrijven kunnen helpen om de technologische kloof te overbruggen en kan tevens het pad effenen voor de sociale integratie van deze groep.

Tijdens haar vergadering van januari organiseerde de afdeling TEN van het EESC een rondetafelconferentie over neurodiversiteit en digitalisering. Hugo Horiot, schrijver van het boek Autisme, j’accuse! en zelf autistisch, zette de toon van het debat en wees op het potentieel van mensen met “ongebruikelijke vaardigheden” dat door de digitale revolutie kan worden aangeboord. Neurodiversiteit is een algemene term die alle specifieke cognitieve kenmerken van de menselijke soort, de zogeheten neurofamilie, omvat, aldus Horiot. Er zijn veel nichegebieden waar bepaalde zeer technische vaardigheden nodig maar zeer moeilijk te vinden zijn, omdat het systeem de cognitieve groep die over deze vaardigheden beschikt, afwijst. Een voorbeeld is hacken. We hebben goede hackers nodig om problemen met cyberveiligheid op te lossen. Er zijn 18‑tot‑20‑jarigen die over uitstekende vaardigheden op dit gebied beschikken, maar er tegelijkertijd niet in geslaagd zijn een diploma of een andere officiële erkenning te behalen. We moeten bedrijven en instellingen aanmoedigen om andere wervings- en beoordelingsmethoden te hanteren dan de standaardmethoden waarbij sociale vaardigheden centraal staan.

Het is van fundamenteel belang te erkennen dat alle mensen complementair zijn en in staat om op meerdere manieren bij te dragen aan onze samenleving. We zijn allemaal verschillend, zei de voorzitter van de afdeling TEN, Pierre Jean Coulon. Er zijn echter verschillen die als aanvaardbaar worden beschouwd omdat ze niemand storen of geen gevolgen hebben, en er zijn verschillen die we niet accepteren, zoals in het geval van neurodiversiteit, vervolgde hij.

Bewustwording is essentieel, anders zullen de mensen die tot deze cognitieve groepen behoren nooit worden erkend of zichtbaar zijn. Ariane Rodert, voorzitter van de afdeling INT van het EESC, benadrukte dat we naar een meer inclusieve samenleving moeten streven, met diverse vormen van bedrijven en ondernemingen in de EU. We staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen, aldus mevrouw Rodert. Het is van cruciaal belang dat alle bronnen in onze samenleving worden aangeboord om ervoor te zorgen dat de juiste oplossingen worden gevonden.

De zeer specialistische vaardigheden die mensen uit atypische cognitieve groepen kunnen ontwikkelen, zijn van cruciaal belang wanneer het gaat om kunstmatige intelligentie, waar de uitdagingen zowel sociaal als ethisch van aard zijn, maar ook zeer technisch, benadrukte Catelijne Muller, voorzitter van de tijdelijke studiegroep van het EESC over kunstmatige intelligentie. Ik ben er stellig van overtuigd dat mensen met een handicap over buitengewone capaciteiten beschikken, zei ze. De vaardigheidskloof is nu een van de prangende problemen waarmee we te maken hebben en vaardigheden zoals hogere intelligentie, een groter concentratievermogen en aandacht voor detail, evenals het vermogen om uren achter elkaar te werken zonder te worden afgeleid, zijn allemaal fundamenteel als het gaat om kunstmatige intelligentie

De mens moet centraal blijven staan in de digitale ontwikkeling, aldus Ulrich Samm, voorzitter van de permanente studiegroep van het EESC over de digitale agenda, maar we moeten wel nagaan hoe nieuwe technologieën kunnen helpen. “Positieve discriminatie is iets wat we in gedachten moeten houden”, aldus de heer Samm. We moeten profiteren van hoogopgeleide mensen en nieuwe technologieën gebruiken om in te spelen op wat er ontbreekt.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat volgens een aantal schattingen ongeveer 65 % van de huidige scholieren terecht zal komen in banen die op dit moment niet bestaan en dat het voor bedrijven steeds moeilijker zal worden om de vaardigheden te vinden die ze nodig hebben. Door het potentieel van cognitieve minderheden te benutten wordt niet alleen een essentiële bijdrage geleverd aan onze samenleving, maar wordt ook mensen met een “andere” intelligentie de kans geboden op sociale integratie. Zo krijgt een groep in de samenleving die geen enkel perspectief heeft de kans om op een innovatieve manier bij te dragen aan onze samenleving, aldus de heer Horiot.

Downloads

Neurodiversity and digitalisation