News

Pages

Displaying 1121 - 1130 of 1221
07/03/2016

Slovenski dijaki bodo dobili priložnost, da izrazijo svoje mnenje o migracijah v Evropi

Priprave na razpravo evropske mladine se začnejo 9. marca z obiskom EESO v izbrani šoli v Kranju

 

03/03/2016

Ученици од Скопје ќе учествуваат на дебатата Европска младина

На 12 февруари ќе се одржи промоција со посета на училиштето од страна на ЕКЕСП

02/03/2016

Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

Prípravy na európsku diskusiu mládeže odštartovali 4. marca 2016 návštevami zástupcov EHSV vo vybraných školách

29/02/2016

Nxënësit e Shkodrës do marrin pjesë në Debatin e të Rinjve Evropianë për Migracionin

Përgatitjet fillojnë më 29 Shkurt me vizitën e përfaqësuesit të Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian në shkollë

29/02/2016

Български ученици изразиха мнението си за миграцията в Европа

Подготовката за европейския младежки дебат започна на 27 февруари с посещение на ЕИСК в избраното училище във Видин

Pages