Socialemediaplatforms moeten meer verantwoordelijkheid gaan dragen en zich gaan houden aan strenge regels. Het EESC is het met de Europese Commissie eens dat dit een grote sprong voorwaarts zou zijn in de aanpak van desinformatie. Het ontbreekt in de Commissievoorstellen echter aan praktische stappen om deze doelstellingen te verwezenlijken. In het advies hierover van de hand van Martin Siecker dat het EESC tijdens zijn zitting op 19 september 2018 heeft goedgekeurd, dringt het er bij de Commissie op aan met bindende maatregelen te komen.

De groeiende stroom desinformatie afkomstig van diverse overheids- en niet-overheidsactoren vormt een grote bedreiging voor de democratie, aangezien een goed functionerende democratie gebaseerd is op goed geïnformeerde burgers die op basis van betrouwbare feiten en meningen keuzes maken.

Een zeer groot probleem met desinformatie is dat het zo goed als onmogelijk is om op het internet de identiteit van bronnen na te gaan. Daar komt nog bij dat mensen en organisaties met kwade bedoelingen in cyberspace gebruikmaken van een valse identiteit. "Technologie is niet goed of slecht maar kan op een goede of slechte manier worden gebruikt. Het hangt ervan af wie aan de knoppen draait", aldus Martin Siecker. "Daarom moeten we desinformatie met dezelfde technologische middelen bestrijden en de mogelijkheden van nieuwe technologieën benutten om mensen veilig en juist te informeren", zo concludeerde hij. (mp)