Op 29 mei 2018 werd in Grevenbroich in Duitsland de eerste rondetafelconferentie over steenkoolregio's in transitie gehouden. Deze conferentie werd bijgewoond door een aantal EESC-leden, een vertegenwoordiger van de Commissie en een aantal plaatselijke belanghebbenden.

De sprekers schetsten een beeld van de situatie in de mijnstreek in het Rijnland, die onderhevig is aan structurele veranderingen. De deelnemers onderstreepten dat het van belang is een preventieve aanpak van en gedegen voorbereiding op de transitie te realiseren. Het creëren van alternatieven voor steenkool vormt een grote uitdaging. Een van de belangrijkste doelstellingen van de regio is het behouden van haar sleutelrol waar het de stabiele energievoorziening aan Duitsland betreft.

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorlichten van mensen en helpen hen ook de situatie te begrijpen. De sprekers benadrukten dat de flexibiliteit van het systeem van cruciaal belang is voor het verwezenlijken van de doelstellingen en dat het belangrijk is ook regio-, industrie- en sectoroverschrijdende aspecten te verkennen.

De energievoorziening is het meest kritieke onderdeel van alle energienetwerken, maar het zijn de verbanden tussen de verschillende sectoren – bijvoorbeeld de sectoren voor kunststoffen, vervoer en gasproductie – die de energiezekerheid kunnen waarborgen. Tijdens de conferentie kwam daarnaast een aantal projecten met betrekking tot onderwijs, opleiding en gedecentraliseerd energiebeheer aan bod. Na de bespreking brachten de deelnemers een bezoek aan de dagbouwmijn in Garzweiler. (sma)