Tijdens zijn toespraak op 24 mei ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Europees Economisch en Sociaal Comité verklaarde EESC-voorzitter Luca Jahier dat het Comité vastbesloten is om niet op zijn lauweren te rusten en zette hij de koers uit voor de toekomstige activiteiten van het EESC op basis van zeven prioriteiten. Vooraanstaande EU-leiders zijn het tijdens een debat over de toekomst van Europa eens geworden dat de civiele ruimte essentieel is en moet blijven voor de Europese democratie.

Tijdens de speciale jubileumzitting belichtte voorzitter Luca Jahier de mijlpalen in de geschiedenis van het EESC. Hij herinnerde ook aan enkele grote prestaties uit het verleden, zoals de invoering van belangrijke EU-wetgeving. Van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden tot het baanbrekende voorstel voor een belasting op financiële transacties: "Het EESC heeft veel om trots op te zijn", aldus Jahier.

Hij suggereerde ook een aantal oplossingen voor de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en schetste de prioritaire actiegebieden van het EESC voor de komende jaren:

  • de waarden van de Unie herbevestigen
  • de agenda voor duurzame ontwikkeling implementeren
  • de coördinatie van het economische beleid binnen de EU intensiveren
  • artificiële intelligentie beheren in het belang van de mensheid
  • werken aan een ambitieus meerjarig financieel kader dat gebaseerd is op solidariteit en de cohesie bevordert
  • een gevoel van Europese identiteit ontwikkelen door middel van cultuur en onderwijs
  • actief vorm geven aan de relaties met de Europese nabuurschapsregio en daarbuiten.

In het daaropvolgende debat bespraken de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude-Juncker, de vicevoorzitter van het Europees Parlement Ramón Valcárcel Siso en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's Karl-Heinz Lambertz, samen met de heer Jahier hoe de uitdagingen voor Europa het best kunnen worden aangepakt in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019.

In een inspirerende toespraak sprak voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, zijn hoop en vertrouwen uit in de toekomst van Europa en benadrukte hij de rol van het EESC in het waarborgen van een veerkrachtige democratie in Europa.

Darja Isaksson, lid van de Nationale Innovatieraad van de Zweedse premier, bracht de standpunten van de jongere generatie in Europa naar voren en riep de EU-leiders op om de uitdaging van duurzame ontwikkeling en de digitale revolutie aan te gaan.

President Jahier sloot de plechtigheid af met een citaat van paus Johannes Paulus II, waarin hij de deelnemers opriep niet bang te zijn voor het heden, maar om met moed in het nu te leven.(dm)

Lees de toespraak van voorzitter Jahier tijdens de jubileumzitting

Bekijk de toespraak van voorzitter Jahier