De verbetering van justitiële samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van computerfraude is een stap in de goede richting, verklaarde het EESC in een recent advies ter beoordeling van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten. Het EESC pleit echter voor meer waarborgen om gebruikers van digitale betaalmiddelen te beschermen en verplichte preventieve maatregelen om hen te alert te maken op de manier waarop cybercriminelen te werk gaan.

De rapporteur van het advies, Victor Alistar, verklaart dat het EESC weliswaar ingenomen is met het voorstel van de Commissie, maar wijst op de noodzaak om verder te gaan dan alleen onderzoekssamenwerking en justitiële samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten.

Het EESC stelt voor dat de lidstaten worden verplicht een financiële garantie in te voeren om slachtoffers van computerfraude met betaalkaarten schadeloos te stellen. Deze financiële garantie moet voor zowel particulieren als kleine en middelgrote ondernemingen gelden.

Om computerfraude doeltreffend te kunnen bestrijden moeten marktdeelnemers daarnaast wettelijk worden verplicht incidenten met computerfraude te melden.

Computerfraude met digitale betaalmiddelen die in de eurozone zijn afgegeven, vormt een grote uitdaging. Volgens een verslag van de ECB report bedroeg de schade door deze vorm van fraude in 2013 in de EU 1,4 miljard EUR. Sindsdien is sprake van een toename.

Een van de meest getroffen segmenten is de betaling van reiskosten, zoals trein- en vliegtickets, accommodatie en andere hiermee samenhangende transacties. Degenen die betrokken zijn bij dit type computerfraude of ervan profiteren, zijn onder andere personen en organisaties die terroristische activiteiten verrichten.

Het EESC is van mening dat ook preventie een rol moet spelen in de bestrijding van computerfraude. Mensen moeten alert worden gemaakt op de werkwijze van cybercriminelen bij fraude met digitale betaalmiddelen, waarbij rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten bewustmakings- en informatiecampagnes moeten organiseren waarin de oorzaken en risico's worden toegelicht, evenals de manier waarop mensen zich tegen computerfraude kunnen beschermen. (dm)