Protectionisme is voor Europa geen optie, maar de EU kan evenmin toestaan dat haar interne markt wordt overspoeld met producten die geenszins aan de Europese sociale en milieunormen voldoen en die Europa's industrie in gevaar brengen, aldus de waarschuwing van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) in een advies over een alomvattend industriebeleid voor de EU dat tijdens zijn zitting van januari is goedgekeurd.

Europa wil het goede voorbeeld geven, met een maakindustrie die de rechten van werknemers beschermt, het milieu ontziet en investeert in innovatie. Dit alles brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee, hetgeen tot uiting komt in de prijs van zijn producten. Om eerlijke handelsvoorwaarden voor haar industrie veilig te stellen, moet de EU ervoor zorgen dat de producten die vanuit de rest van de wereld op de EU-markt worden gebracht, aan dezelfde regels voldoen. Dit is de belangrijkste boodschap uit het advies van het EESC over Een alomvattende aanpak van het industriebeleid.

"Europa kan zich geen naïviteit veroorloven. Overcapaciteit, onrechtmatige staatssteun en andere vormen van oneerlijke concurrentie moeten in de Europese regelgeving worden aangepakt, met inachtneming van de WTO-regels", aldus rapporteur Gonçalo Lobo Xavier (groep Werkgevers, PT).

De instrumenten om deze praktijken te bestrijden moeten op de EU-agenda worden gezet. EU-antidumpingmaatregelen moeten beter worden gecontroleerd, en sneller en flexibeler zijn.

In vergelijking met mondiale spelers zoals China, India en Zuid-Korea, die op zeer actieve wijze hun industriebeleid hebben uitgestippeld, beschikt Europa niet over een coherent langetermijnperspectief voor zijn industrie, zo benadrukte het EESC.

Er moet een samenhangend actieplan voor de industrie komen, met bindende doelstellingen, tijdschema's en instrumenten om de vier kernvraagstukken van de komende tien jaar aan te pakken: digitalisering, klimaatverandering, globalisering en demografische veranderingen.

Het terughalen van ten minste een aantal sectoren van Europa's industrie is ook essentieel.

Het advies is op verzoek van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU opgesteld. (dm)