Op 5 november vond in Brussel een EESC-conferentie plaats over “Grondrechten en de rechtsstaat — trends in de EU vanuit het standpunt van het maatschappelijk middenveld, alwaar de noodzaak werd benadrukt om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de bevordering van een rechtsstaatcultuur in Europa.

Het aantal meldingen van schendingen van kernwaarden van de EU stijgt. Tijdens deze conferentie werd in het licht van deze vaststelling de noodzaak benadrukt van een voldragen en gestructureerde dialoog tussen regeringen en het maatschappelijk middenveld om achteruitgang op het gebied van de rechtsstaat in de EU een halt toe te roepen.

Bij de conferentie werd voortgebouwd op een recent EESC-verslag over de stand van de rechtsstaat in Europa. Dit verslag werd opgesteld door de groep Grondrechten en de rechtsstaat (FRRL) van het EESC na een eerste reeks bezoeken aan lidstaten in 2018 en 2019 met als doel zowel algemene trends als specifieke nationale kenmerken in kaart te brengen met betrekking tot deze kernwaarde van de EU. In de komende jaren wil de FRRL-groep in dit verband alle EU-lidstaten aandoen. (ll)