Vijf vragen aan Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio is met ingang van 1 oktober 2018 het nieuwe hoofd van de afdeling Communicatie van het EESC, en volgt daarmee Peter Lindvald-Nielsen op.

  1. U bent zo juist begonnen in uw nieuwe functie. Wat zijn uw belangrijkste doelstellingen voor de afdeling Communicatie?

Het belangrijkste doel van de afdeling Communicatie is om te slagen in de uitdagende taak "communiceren over het Comité", met behulp van verschillende instrumenten, gaande van de meer traditionele (persberichten, nieuwsbrieven, brochures, enz.) tot de meer eigentijdse instrumenten (digitale publicaties, sociale media, enz.). Het EESC is een unieke instelling binnen de EU en de afdeling Communicatie zal via haar eenheden Pers, On-line, Bezoeken en Conferenties hard blijven werken om de stem van het maatschappelijk middenveld te laten horen.

  1. Wat zijn uw ideeën over het vergroten van de zichtbaarheid van het EESC met betrekking tot de belangrijkste uitdagingen voor de EU in 2019?

Het is een moeilijke en interessante periode voor de Unie, met de voorstellen voor het meerjarig financieel kader na 2020 (waarover het EESC als eerste instelling een formeel standpunt heeft ingenomen), de komende Europese verkiezingen en de brexit. In het licht van dit alles gaat het niet alleen om de zichtbaarheid van het EESC, maar ook om het potentieel van het EESC om een actieve en nuttige rol te spelen via de werkzaamheden van zijn leden en hun waardevolle netwerk van organisaties. 

  1. Welke rol zou u graag zien dat het EESC inneemt tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen?

De groep Communicatie heeft onlangs een volwaardig "communicatieactieplan" goedgekeurd in verband met de Europese verkiezingen, met diverse acties en projecten (zoals een jeugdevenement en ‘going local’-bezoeken). Het unieke karakter van het EESC zal onze leden in staat stellen een bijzondere rol te spelen in de aanloop naar de verkiezingen, aangezien zij tegelijkertijd multiplicatoren (via hun lokale netwerken), EU-ambassadeurs en, waarom niet, influencers kunnen zijn.

  1. Hoe zou u, met uw jarenlange ervaring in het Comité, de werkelijke kracht van het EESC in vergelijking met andere EU-instellingen omschrijven?

Op gevaar af van in herhaling te vervallen: de leden van het Comité. Zij zijn de authentieke stem van het maatschappelijk middenveld.

  1. Wat is uw motto, het grondbeginsel dat aan uw handelen en denken ten grondslag ligt?

“Volg je hart, maar gebruik je verstand!” (ehp)