Europa begrijpen in de eigen moedertaal

Het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseert een tentoonstelling met als titel De EU spreekt uw taal ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de eerste rechtshandeling van de Europese Unie, Verordening nr. 1/58 tot regeling van het taalgebruik in de EU-instellingen. De tentoonstelling is een eerbetoon aan een meertalig Europa en de rijkdom daarvan.

Op woensdag 19 september organiseerde het EESC de openingsceremonie, die werd bijgewoond door de voorzitter van het EESC, Luca Jahier, en de Franse filologe en filosofe Barbara Cassin, lid van de Académie Française en directeur van het Frans Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS). Een debat over de rol van talen in de EU werd gemodereerd door Isabel Caño, EESC-vicevoorzitter voor communicatie.

Bij de opening van de tentoonstelling focuste Luca Jahier op de rol van cultuur in Europese integratie, “een baken van hoop voor de toekomst van Europa”. Volgens hem maken talen deel uit van erfgoed en cultuur en helpen ze ons onze ziel te vinden. “Ze kunnen een bron van conflict zijn, maar nopen ook tot luisteren en dialoog”. Isabel Caño merkte op dat burgers dankzij de talenregeling het recht hebben om in hun moedertaal met Europa te communiceren en Europa in hun moedertaal kunnen begrijpen. "Diversiteit begint met talen", zo zei Isabel Caño. Barbara Cassin benadrukte dat “vertaling de kwaliteit van Europese integratie kan verbeteren”. Tijdens het debat werd ook ingegaan op vragen over de complexiteit van vertaling, de plaats van ‘Globish’ en de Europese regionale talen.

De tentoonstelling bestaat uit een aantal panelen waarop de geschiedenis van Verordening nr. 1/1958 staat afgebeeld en waarop wordt uitgelegd hoe de Europese Unie zich in de loop der jaren heeft ontpopt als pleitbezorger van fundamentele waarden als gelijkheid, diversiteit en meertaligheid. De tentoonstelling, die in samenwerking met het Comité van de Regio’s wordt georganiseerd, maakt deel uit van de initiatieven ter gelegenheid van het Europees jaar van het cultureel erfgoed en is vrij toegankelijk tot 12 oktober 2018. (ab/dm)