Projecten uit 27 landen strijden om de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

Het EESC heeft 148 aanvragen ontvangen voor deze prijs, die dit jaar innovatieve initiatieven ter bevordering van identiteiten, Europese waarden en cultureel erfgoed in Europa in de schijnwerpers zet.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de stem van het georganiseerde maatschappelijke middenveld op EU-niveau, heeft in juni de prijs van 50 000 EUR bekendgemaakt. Gegadigden uit 27 EU-lidstaten dienden voor de sluiting van de termijn op 7 september een aanvraag in, waaruit blijkt dat de interesse van het maatschappelijk middenveld in de prijs sinds 2017 is gestegen. In dat jaar werden namelijk slechts 20 landen vertegenwoordigd.

De lijst met het hoogste aantal deelnemers in 2018 wordt met 24 ingediende projecten aangevoerd door Italië. Daarnaast doen er ook 13 gegadigden mee uit Duitsland en België en 11 uit Griekenland.

De aanvragen worden beoordeeld door een panel van tien deskundigen en de winnaars zullen naar verwachting eind november worden geïnformeerd. De uitreikingsceremonie vindt plaats op 13 december 2018 tijdens de zitting van het EESC in Brussel.

De prijs wordt aan maximaal vijf winnaars toegekend.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook individuen kunnen meedoen.

De prijs wordt door het EESC dit jaar voor de tiende keer uitgereikt ter beloning en aanmoediging van concrete initiatieven en verwezenlijkingen van maatschappelijke organisaties en/of individuen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen.

Meer informatie over de prijs is te vinden op onze website: EESC Civil Society Prize 2018. (ll)