Nieuw voorstel van de Commissie voor de digitale markt zal de kmo's beschermen

De door de Europese Commissie voorgestelde nieuwe verordening betreffende de digitale eengemaakte markt zal niet alleen de consumenten van elektronische handel beschermen, maar – voor de allereerste keer – ook kmo's. Bedrijven die actief zijn op onlineplatforms en zoekmachines zullen eventuele conflicten buiten de rechter om op kunnen lossen. Dit is de vooruitgang die wordt benadrukt in het advies van Marco Vezzani dat op 19 september 2018 tijdens de zitting van het EESC is goedgekeurd.

Volgens een onderzoek van de Commissie ondervindt bijna 50 % van de Europese bedrijven die actief zijn op onlineplatforms problemen. Contractuele problemen blijven in 38 % van de gevallen onopgelost, terwijl ze in 26 % van de gevallen slechts met grote moeite worden opgelost. Tot op heden was de Europese wetgeving gericht op de definitie van de relatie tussen bedrijven en consumenten die deelnemen aan onlinehandel (B2C), terwijl de relatie tussen bedrijven en onlineplatforms (B2B) nooit resoluut is aangepakt.

Daarom heeft de Commissie, met het oog op meer eerlijkheid en transparantie, besloten om de zakelijke relatie tussen kmo's en onlineplatforms aan te pakken in het kader van de herziening van de strategie voor een digitale eengemaakte markt. "We zijn ingenomen met dit voorstel van de Commissie als een eerste poging om de B2B-relaties op het gebied van elektronische handel te reguleren en om zakelijke gebruikers van onlinebemiddelingsdiensten te beschermen", aldus de heer Vezzani. "Deze verordening op zich kan echter niet alle problemen van de digitale eengemaakte markt oplossen", vervolgt hij. "Mondiale spelers en zakelijke gebruikers, in het bijzonder kmo's, hebben uiteenlopende sterke punten op deze dynamische en complexe markt. De Commissie moet duidelijke grenzen stellen en de relaties tussen belanghebbenden afbakenen, alsook misbruik van machtsposities bestrijden." (mp)