#JubelFestival - EESC-leden discussiëren over nieuwe ideeën voor de toekomst van Europa

Op zaterdag 22 september 2018 vond in het Leopoldpark te Brussel het Jubel Festival plaats, het allereerste Europese democratiefestival in België en een gelegenheid om standpunten uit te wisselen en van elkaar te leren. EESC-leden Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert en Daniel Mareels leidden het debat over de toekomst van Europa, een bijeenkomst van groot belang, zeker met het oog op de komende Europese verkiezingen.

Honderden deelnemers bespraken met elkaar de stand van zaken in de Europese Unie en opperden ideeën voor een Europa zoals zij dat graag zouden zien. Mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden en nationaliteiten, kwamen naar het Europese democratiefestival om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen met Europese politieke leiders, maatschappelijke organisaties en deskundigen.

De EESC-leden waren het er roerend over eens: aan de vooravond van de Europese verkiezingen is het de hoogste tijd om beloftes in te lossen. Zij concentreerden zich daarbij op drie belangrijke punten:

  • een duurzaam en inclusief Europa tot stand brengen (digitale eengemaakte markt, bankenunie, sociale pijler, energie-unie);
  • migratie in goede banen leiden, waarbij de beginselen van solidariteit en eerbiediging van de rechtsstaat steeds voorop moeten staan en de basis moeten vormen van elk compromis;
  • de Europese Unie weer mensgericht maken door ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit van burgers verbetert. (mp)