Het EESC pleit voor een sterkere Connecting Europe Facility na 2020

Een sterkere begroting, meer synergie tussen netwerken, voortgezette technische bijstand, herbevestigde inzet voor investeringen in elektriciteitsprojecten en duaal gebruik van civiel-militaire infrastructuur. In het advies van Aurel Laurențiu Plosceanu en Graham Watson, dat op 19 september 2018 tijdens de zitting van het EESC is goedgekeurd, steunt het EESC in grote lijnen de nieuwe verordening inzake de Connecting Europe Facility (CEF) voor 2021-2027 en wijst het op gebieden waar verbetering mogelijk is.

De Europese Unie is van plan om aan de hand van het herziene CEF-programma te investeren in trans-Europese vervoers-, energie- en digitale netwerken. Moderne en hoogwaardige infrastructuur is van cruciaal belang om Europese regio's te helpen verbinden en integreren, het scheppen van banen te stimuleren en slimme, duurzame en inclusieve groei tot stand te brengen.

"De CEF is een van de succesvolste EU-programma's en is van strategisch belang voor de integratie van de interne markt, de voltooiing van de energie-unie, slimme mobiliteit en de mogelijkheden voor de EU om voor burgers en bedrijven concrete meerwaarde te scheppen", aldus de heer Plosceanu. "We mogen niet toestaan dat regelgevende instanties in de lidstaten of op EU-niveau de interconnectie van elektriciteit dwarsbomen, bijvoorbeeld door uitsluiting van particulier gefinancierde regelingen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen bereiken, hebben we zowel particuliere als overheidsfinanciering nodig voor trans-Europese netwerken", besloot sir Graham. (mp)