EESC-conferentie roept op om echt werk te maken van een ambitieus cohesiebeleid voor de periode na 2020

De voorstellen van de Europese Commissie voor het cohesiebeleid na 2020 bevatten veel positieve aspecten, maar gaan niet ver genoeg. Voor de huidige politieke agenda en het huidige klimaat is meer nodig dan een cohesiebudget dat 10% lager uitvalt dan het vorige. Een definitief akkoord over de EU-begroting 2021-2027 moet worden bereikt vóór de EU-verkiezingen van 2019, gezien de problemen waarmee de EU geconfonteerd wordt.

Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies van een conferentie die het EESC onlangs heeft gehouden ter voorbereiding van diverse adviezen over het cohesiepakket van de Commissie, dat in het kader van haar voorstellen voor het meerjarig financieel kader (MFK) is gepubliceerd.

Tijdens de conferentie werd benadrukt dat er echt werk moet worden gemaakt van regionale ontwikkeling en cohesiebeleid. Nu de EU voor haar eigen toekomst cruciale tijden doormaakt, zou een ambitieus beleid kunnen helpen om het hoofd te bieden aan de groeiende euroscepsis en andere politieke en sociaaleconomische uitdagingen, en echt iets kunnen betekenen voor de mensen en voor hun perceptie van het EU-beleid. Goede wil in dezen moet allereerst blijken uit een duidelijke strategie en adequate begrotingsmiddelen. Beide moeten worden afgestemd op het politieke klimaat, zodat ze doeltreffend zijn en aan de verwachtingen van de burgers voldoen. De meeste deelnemers waren van mening dat de begroting van het vorige MFK voor het cohesiebeleid ten minste moeten worden gehandhaafd. De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel.

Sprekers wezen er ook op dat het medefinancieringspercentage moet worden gehandhaafd om de toegankelijkheid van de middelen voor alle begunstigden te waarborgen.

De adviezen van het EESC over het cohesiepakket van de Commissie zullen tijdens de zittingen in september en oktober 2018 in stemming worden gebracht. (jk)