Het EESC van binnenuit – Activiteitenverslag 2017

Iedereen die snel een overzicht wil hebben van de activiteiten en resultaten van het EESC in 2017, zou deze brochure moeten raadplegen. Die is een beknoptere versie van het volledige jaarlijkse activiteitenverslag van het EESC en is zowel voor het grote publiek als de instellingen bestemd.

Door wie is het EESC in 2017 om advies gevraagd? Met welke onderwerpen heeft het EESC zich beziggehouden? Welke belangrijke resultaten heeft het geboekt? Wie was wie en wie deed wat bij het EESC in 2017? Hoeveel heeft het EESC gekost? Het antwoord op deze en vele andere vragen is te vinden in deze kleine, lezersvriendelijke publicatie.

De brochure, die vol staat met grafieken, beeldmateriaal en foto's, is op papier beschikbaar in het FR, EN, DE, ES, IT en PL en kan ook via de website van het EESC worden geraadpleegd: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-al-18-001-en-n.pdf.

Gedrukte exemplaren kunnen worden verkregen door een mail te sturen naar vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)