Verklaring van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en van Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie, over de tragische bosbranden in Griekenland

Verklaring van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en van Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie, over de tragische bosbranden in Griekenland

Namens de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité willen wij onze solidariteit betuigen met de Griekse bevolking.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar iedereen die een dierbare heeft verloren in deze tragedie.

Wij dringen er bij de Europese Unie op aan om de Griekse overheid op alle mogelijke manieren te helpen bij de bestrijding van deze natuurramp.

Deze en soortgelijke rampen die andere landen in Europa treffen zijn het gevolg van de klimaatverandering en zijn een duidelijke waarschuwing.

Op verzoek van de Europese Commissie werkt het EESC momenteel aan een advies over natuurrampen. Dit advies over de versterking van de EU-responscapaciteit voor civiele bescherming (RescEU) zal in oktober worden voorgelegd aan de voltallige vergadering van het EESC.

Wij bevestigen nogmaals dat wij vastbesloten zijn om de klimaatverandering aan te pakken en pleiten voor gerichte maatregelen op Europees en nationaal niveau ter bescherming van het milieu volgens de Overeenkomst van Parijs.