Het EESC roept op tot een meer geïntegreerde benadering van vervoer

Vervoer speelt een belangrijke faciliterende rol bij het realiseren van duurzame ontwikkeling. Het draagt bij aan de economie, de handel en de werkgelegenheid, maar zorgt daarnaast ook voor problemen op het vlak van milieu, verkeer en veiligheid. In een verslag van de hand van Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala bespreekt het EESC de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's); het dringt er bij de Commissie op aan een nieuw en geïntegreerd kader voor het toekomstige vervoersbeleid van de EU uit te werken en pleit voor een horizontale benadering waarin de economische, sociale en milieuaspecten samenkomen.

"Vervoer is een van de belangrijkste beleidsgebieden van de Europese Unie, maar helaas wordt de beleidsvorming terzake nog steeds gekenmerkt door hokjesdenken, waardoor behoorlijk gefragmenteerde benaderingen en initiatieven ontstaan. Zo vallen marktkwesties onder het vervoersbeleid, terwijl klimaat- en energievraagstukken worden behandeld in het kader van de energie-unie", aldus mevrouw Kylä-Harakka-Ruonala.

Ook de kansen en uitdagingen die door digitalisering en robotisering zijn ontstaan moeten in goede banen worden geleid. "Om de mobiliteit van personen en goederen mogelijk te maken moet vervoer toegankelijk, betaalbaar, probleemloos, doeltreffend en veilig zijn. Om dit te bereiken – en in overeenstemming met de SDG's – zijn er aanzienlijke investeringen nodig in degelijke infrastructuur, innovatie en goed functionerende vervoerssystemen, met inbegrip van openbaar vervoer", zo zei mevrouw Kylä-Harakka-Ruonala tot slot.

In het advies wordt ook benadrukt dat het cruciaal is om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de voorbereiding en tenuitvoerlegging van het vervoersbeleid. De openbare sector moet hierin een centrale rol spelen, maar bottom-upinitiatieven en partnerschappen moeten ook worden gestimuleerd. (mp)