Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018: u kunt zich nog de hele zomer aanmelden

Organisaties en particulieren die ijveren voor de bevordering van de Europese cultuur en het Europese erfgoed kunnen zich nog steeds aanmelden voor de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018. Zij maken kans op een boost van hun bekendheid en prijzengeld waarmee zij hun toekomstige projecten kunnen financieren.

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 september. De prijs wordt uitgereikt aan maatschappelijke organisaties en particulieren die zich inzetten om:

  • de vele lagen en rijkdom van de Europese identiteiten meer bekendheid te geven;
  • het potentieel van Europa's culturele rijkdom ten volle te benutten;
  • het cultureel erfgoed in Europa toegankelijker te maken; en
  • de Europese waarden te bevorderen, waaronder eerbied voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 euro mogen verdelen.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en alle particulieren die op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de prijs.

De prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt door het Europees Economisch en Sociaal Comité dit jaar voor de tiende keer uitgereikt ter beloning en aanmoediging van concrete initiatieven en verwezenlijkingen van maatschappelijke organisaties en/of particulieren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die de Europese cohesie en integratie schragen. In 2017 was het thema van de prijs de bevordering van kwalitatief hoogwaardige arbeid en ondernemerschap.

De volledige lijst van criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn hier te vinden. (dm)