Werk 4.0 komt het hardst aan waar de sociale partners het zwakst zijn

Door de groep Werknemers van het EESC

Uit een onderzoek van de groep Werknemers van het EESC naar nationale strategieën voor Werk 4.0 blijkt dat de deelname van de sociale partners aan deze strategieën van vitaal belang is en dat werknemers zwaarder worden getroffen naarmate collectieve onderhandelingen aan terrein verliezen.

Het hoge tempo van digitalisering en de uitdagingen die zich voordoen met betrekking tot de regulering en de kwaliteit van werk vragen om uitgebreide beleidsmaatregelen. Volgens ramingen van de OESO bestaat er bij 14 % van de banen een ernstig risico op automatisering en zal 31 % ervan gedurende de komende 15-20 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan.

Volgens het onderzoek zal er in de toekomst grote vraag zijn naar hoog opgeleide werknemers en zal het aantal middelmatig betaalde banen voor werknemers met een gemiddeld opleidingsniveau afnemen – met andere woorden: er wordt verwacht dat de ongelijkheid zal groeien.

In het onderzoek worden de bevindingen van de IAO betreffende de platformeconomie aangehaald, waarin wordt gesteld dat hiaten of grijze gebieden in de wet waardoor atypische, laagwaardige werkomstandigheden welig kunnen tieren, te wijten zijn het feit dat collectieve onderhandelingen in sommige landen aan terrein hebben verloren.

In het onderzoek, dat de titel Overview of the national strategies on work 4.0 - a coherent analysis of the role of the social partners draagt, wordt opgeroepen tot:

  • versterking van de sociale dialoog door rechtstreekse betrokkenheid van de sociale partners bij de totstandbrenging van een rechtvaardige digitale transitie, zodat hoogwaardige banen en fatsoenlijke salarissen kunnen worden gewaarborgd,
  • universele regelingen voor sociale bescherming,
  • actualisering van de normen inzake veiligheid en gezondheid op het werk voor nieuwe technologieën,
  • anticiperende maatregelen voor het scheppen van banen, en
  • het uitstippelen van opleidingsprogramma's.

Het onderzoek zal officieel worden gepresenteerd en besproken tijdens een evenement van de groep Werknemers op 18 oktober 2018. (prp)