Jonge Afrikaanse ondernemers spelen een centrale rol in de economische en sociale ontwikkeling

Volgens het netwerk van economische en sociale actoren in Afrika en de EU is een belangrijke rol voor Afrikaanse jongeren weggelegd binnen de economische en sociale ontwikkeling van Afrika. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van deze organisatie lag de nadruk op de rol van Afrikaanse jongeren als drijvende kracht achter de economische ontwikkeling en als de leeftijdsgroep die het meest te maken heeft met migratie.

De deelnemers wezen er in de slotverklaring op dat "de rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen tussen Afrika en de EU eruit bestaat een gestructureerde, continue bijdrage te leveren aan de EU/Afrika-strategie. Maatschappelijke organisaties moeten kunnen deelnemen aan de juiste platforms om aanbevelingen te doen aan politieke instanties teneinde goed bestuur en participatie van burgers te waarborgen".

Jonge Afrikaanse ondernemers uit Burkina Faso, Kenia, Swaziland en Madagaskar presenteerden hun succesverhalen, als vertegenwoordigers van de geografische diversiteit van Afrika. Daarmee lieten ze zien hoe energiek en ondernemingsgezind Afrikaanse jongeren zijn, en vormden ze een bron van aanmoediging en inspiratie voor mensen in heel Afrika en Europa.  "De economische ontwikkeling is er. We hebben behoefte aan instrumenten, niet aan Europees geld. We moeten de omstandigheden in Afrika verbeteren. Anders maken we straks allemaal de overtocht naar Europa," aldus Fahiz Diallo, een jonge ondernemer uit Burkina Faso, die een bedrijf voor prefabbouw runt.

De conclusies van de bijeenkomst zullen worden gestuurd naar Europese en Afrikaanse instellingen en politieke instanties als bijdrage van niet-overheidsactoren aan de betrekkingen tussen de EU en Afrika.