EESC wil privatisering van water een halt toeroepen

Volgens het EESC moet de nieuwe drinkwaterrichtlijn, die wordt herzien in reactie op het burgerinitiatief Right2water, worden gebaseerd op de richtsnoeren van de WHO. Het mensenrecht op toegang tot water moet stevig in de richtlijn worden verankerd. In zijn advies over de drinkwaterrichtlijn stelt het EESC dat de watervoorziening niet langer mag worden geprivatiseerd. Het roept op tot maatregelen om mensen te stimuleren omzichtig met deze eindige hulpbron om te springen. Bovendien moet er worden geanticipeerd op mogelijke problemen in de mineraalwatersector.

Het EESC betreurt het dat het voorstel van de Commissie geen duidelijke erkenning bevat van het universele recht op toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, zoals in het Europees burgerinitiatief en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen wordt bepleit. Het WHO-model, dat uitgaat van dagelijkse minimumhoeveelheden water per persoon, kan een zinvolle optie zijn.

"Drinkwater is een primair goed dat van fundamenteel belang is voor de gezondheid, het welzijn en de waardigheid van ieder mens," stelt Gerardo Larghi, de rapporteur voor dit advies. Volgens de heer Larghi is drinkwater bovendien van vitaal belang voor economische en productieve activiteiten.

Er moeten passende maatregelen worden genomen om het gebruik van onevenredig veel water te ontmoedigen, niet alleen door particulieren maar ook door de industrie en landbouw.

Om de verwachte gevolgen voor producenten van mineraalwater te verzachten, moet er worden geanticipeerd op de nieuwe richtlijn door onder meer de sector te herstructureren en werknemers om te scholen. (sma)