Het EESC verzoekt het EU-voorzitterschap van Oostenrijk om zijn kracht als bruggenbouwer aan te wenden om de eenheid van Europa te versterken

Migratie was een van de hoofdonderwerpen tijdens de presentatie van het Oostenrijkse EU-programma door Gernot Blümel, de Oostenrijkse minister voor de EU, Kunst, Cultuur en Media, tijdens de zitting van het EESC op 11 juli.

"De EU zou ten onder kunnen gaan aan de migratiekwestie, Schengen, en het beschermen van fundamentele waarden. Meer nog dan een Europa dat beschermt, zouden we moeten staan voor een Europa dat beschermt, stimuleert en deelt," aldus EESC-voorzitter Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, voorzitter van de groep Werknemers, merkte op dat werknemers een ander concept ondersteunen van een Europa dat beschermt. "Met name in een tijd waarin het vertrouwen in Europa afneemt, moeten burgers weten dat Europa hun rechten en vrijheden kan waarborgen", aldus Bischoff.

Arno Metzler, voorzitter van de groep Diversiteit Europa, zei: "Ik hoop dat het Oostenrijkse voorzitterschap op de bres zal staan voor menselijkheid en ervoor zal zorgen dat we samen zullen werken. Migratie is slechts één aspect hiervan. We moeten echter ook samenwerken met betrekking tot andere kwesties, zoals digitale handel, vrije handel, burgerparticipatie en het MFK."

Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers, onderstreepte dat het bij Europa ook om de Europese waarden gaat, waar niet over te onderhandelen valt. Hij zei: "Europa staat nog steeds op een kruispunt. We moeten duidelijk zijn over de weg die we willen inslaan. Het ondermijnen van Schengen zou desastreuze gevolgen hebben voor bedrijven en voor alle burgers".

Minister Blümel verdedigde de geplande migratiecentra buiten Europa. "Zo lang het mogelijk blijft op een boot te stappen in de hoop dat die je naar Europa brengt, zullen mensen blijven sterven in de Middellandse Zee", aldus Blümel. (sma)