Hervorming van sociaal beleid behoort tot de topprioriteiten voor toetreding van Montenegro tot de EU

Leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van Montenegro kwamen op 17 juli bijeen in Podgorica om te praten over de stand van zaken en het pad dat nog moet worden afgelegd in de onderhandelingen over de toetreding van Montenegro tot de EU, waarbij ze een gemeenschappelijke verklaring aflegden.

Het gemengd raadgevend comité EU-Montenegro (GRC) riep de Montenegrijnse regering op zich meer in te spannen om te voldoen aan de benchmarks voor het sluiten van de onderhandelingshoofdstukken, met name de tussentijdse benchmarks met betrekking tot de rechtsstaat.

Wat het sociaal beleid en werkgelegenheid betreft, benadrukte het gemengd raadgevend comité het belang van het arbeidsrecht als basis voor de structurele hervorming van de arbeidsmarkt, die de totale economische en sociale situatie van het land ten goede zou komen. Ter voorbereiding van het vrije verkeer van werknemers verzocht het gemengd raadgevend comité de Montenegrijnse autoriteiten om zich op tijd voor te bereiden op deelname aan de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en het Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures), alsook op het gebruik van de Europese ziekteverzekeringskaart. Wat betreft de situatie van de media en de organisaties van het maatschappelijk middenveld in het land, sprak het gemengd raadgevend comité zijn bezorgdheid uit over de persvrijheid, met name met betrekking tot de nationale publieke omroep RTCG.

De volgende (twaalfde) bijeenkomst van het gemengd raadgevend comité zal in de tweede helft van 2018 worden gehouden in Brussel. Het gemengd raadgevend comité bestaat uit twaalf leden: zes van het EESC en zes van het Montenegrijns maatschappelijk middenveld. (ks)