Europa moet meer doen om gehandicapte vrouwen te beschermen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de EU-instellingen en lidstaten verzocht meer te ijveren voor de bescherming van gehandicapte vrouwen en meisjes, die in de EU nog steeds worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op grond van geslacht en handicap, waardoor ze vaak maatschappelijk uitgesloten worden.

Deze groep van 40 miljoen vrouwen vertegenwoordigt maar liefst 16 % van de totale vrouwelijke bevolking, maar behoort desondanks tot de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in de Europese samenleving.

In een advies dat in juli werd uitgebracht, stelde het EESC dat het de EU en haar lidstaten ontbreekt aan een sterk rechtskader om de mensenrechten van gehandicapte vrouwen en meisjes te beschermen en te vrijwaren.

"Vrouwen met een handicap hebben bijzondere steun nodig, maar er is in de verschillende EU-strategieën geen specifieke aandacht voor hen, noch in de strategie voor vrouwen, noch in de strategie voor gehandicapten. Het is alsof ze onzichtbaar zijn, alsof ze minder waarde hebben dan de rest van de bevolking", aldus Gunta Anča, de rapporteur voor het advies.

Daarnaast drong het EESC er bij de EU en haar lidstaten op aan om uitvoering te geven aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in het bijzonder artikel 6 inzake vrouwen met een handicap.

Het Comité benadrukte dat het voor de EU-landen belangrijk is om toe te treden tot het Verdrag van Istanbul inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Gehandicapte vrouwen en meisjes lopen drie tot vijf keer meer risico om hiervan het slachtoffer te worden dan vrouwen en meisjes zonder handicap.

Het advies zal worden gebruikt als input voor het verslag van het Europees Parlement over dit onderwerp, dat in het najaar wordt verwacht. (ll)