Het geloof en vertrouwen van de burgers in de EU terugwinnen

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Tijdens een brainstormsessie, georganiseerd door de groep Diversiteit Europa van het EESC op 20 juli, werden deelnemers aangemoedigd om buiten de geijkte kaders te denken en met ideeën te komen voor voorstellen met het oog op de topconferentie over de toekomst van Europa in Sibiu.

Het thema van het evenement was Het geloof en vertrouwen van de burgers in de EU terugwinnen. De volgende kernvragen werden aan de orde gesteld:

  • Wat zouden de overkoepelende/horizontale prioriteiten van de EU moeten zijn?
  • Hoe kunnen we het geloof en vertrouwen van de burgers terugwinnen? Kan dit door een effectief Europees sociaal beleid te bevorderen, armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, en een rechtvaardig migratiesysteem te verdedigen?
  • Hoe kunnen we een evenwichtige economische groei stimuleren en rechten beschermen?
  • Hoe kunnen we door middel van samenwerking een duurzaam milieu realiseren?
  • Hoe kunnen we Europa effectief promoten en onder de aandacht brengen, en tegelijkertijd populistische angsten en zorgen met betrekking tot veiligheid wegnemen?
  • Welke wensen hebben Europeanen verder nog, en hoe zou de EU deze kunnen vervullen?

Het evenement vormde het startschot voor de bijdrage van de groep aan de routekaart Van Krakau naar Sibiu en verder, een project dat op 11 juni werd gestart door het presidium in uitgebreide samenstelling in Krakau, waarin een oproep wordt gedaan aan alle organen van het EESC – de drie groepen, de afdelingen, waarnemingsposten en tijdelijke groepen om hun prioriteiten voor de toekomst van Europa op papier te zetten met het oog op de topconferentie in Sibiu in maart 2019.

Tijdens het debat passeerden allerlei ideeën de revue, o.a. over jongeren, duurzame ontwikkeling, het mkb, vrede, grondrechten, vrije beroepen, nieuwe vormen van samenwerking, regelgeving, transparantie, sociale innovatie en communicatie over Europa.

De specifieke aanbevelingen zullen binnenkort worden verwerkt tot een volledige lijst van prioriteiten. (ih)