De digitalisering moet sociaal en ethisch verantwoord zijn

De digitalisering in de EU moet gebaseerd zijn op respect voor de Europese waarden en worden geschraagd door een krachtiger sociaal beleid om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. De hele Europese samenleving werknemers, bedrijven en burgers – moet kunnen profiteren van het enorme potentieel van nieuwe technologieën, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens de zitting in juli.

In zijn advies over EU-concepten voor transitiemanagement in een gedigitaliseerde arbeidswereld, aangevraagd door het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU, noemt het Comité een aantal prioriteiten voor de EU die ervoor kunnen helpen zorgen dat de voordelen van digitalisering kunnen worden benut. Daarbij gaat het onder meer om het bijscholen van Europese werknemers, het versterken van de socialezekerheidsstelsels en het toezien op diversiteit op de werkplek, zodat bijvoorbeeld banen in digitale sectoren niet langer worden gedomineerd door mannen.

Het EESC wijst er echter op dat slechts 0,3 % van de totale publieke uitgaven in de EU wordt besteed aan sociaal beleid en dat dit moet worden opgevoerd.

Het EESC onderstreept nogmaals zijn "human in command-benadering" van digitalisering en spreekt zijn steun uit voor de ontwikkeling van sociaal verantwoorde kunstmatige intelligentie die het algemeen belang dient.

"Het gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop algoritmes werken en de wijze waarop keuzes worden gemaakt zonder dat de mens er nog aan te pas komt, stelt de EU voor immense uitdagingen en roept fundamentele vragen op over de samenleving waarin we willen leven", aldus het EESC. (ll)