Verklaring van de groep Werknemers over de strafbaarstelling van solidariteit

door de groep Werknemers van het EESC

In het licht van de wanhopige humanitaire situatie in het Middellandse Zeegebied, die de afgelopen weken is verslechterd en die wordt gekenmerkt door een gebrek aan respect voor EU-beginselen en -waarden, stelt de groep Werknemers dat:

  • solidariteit GEEN misdaad is en dat ook nooit zal worden
  • het redden van levens zowel moreel gezien als uit hoofde van het internationaal recht de allerbelangrijkste verplichting van mensen is
  • humanitaire actie en onbaatzuchtige activiteiten van het maatschappelijk middenveld nooit strafbaar mogen worden gesteld
  • immigratie niet als politiek instrument mag worden gebruikt.

De groep Werknemers bekrachtigt haar volledige ondersteuning voor – en solidariteit met – alle organisaties en mannen en vrouwen die zich inzetten om levens te redden. (prp)