Tijdens de zitting van 18 juli ging het EESC in debat met Conny Reuter, de covoorzitter van de verbindingsgroep van het EESC met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken.

De heer Reuter presenteerde de conclusies en aanbevelingen van de Dagen van het maatschappelijk middenveld van 2019, die half juni in Brussel plaatsvonden over het thema duurzame democratie. Hij sprak ook over de rol van de verbindingsgroep, die in 2004 als uniek orgaan binnen de EU is opgericht om te zorgen voor een permanente dialoog op EU-niveau tussen de EU-instellingen en het Europees netwerk van maatschappelijke organisaties.

“Wij zijn er om de maatschappelijke dialoog over een progressief en inclusief Europa te bevorderen,” aldus de heer Reuter tijdens de zitting, waarbij hij de nadruk legde op de belangrijke rol die de groep speelt door een Europese visie die nationale belangen overstijgt te geven op belangrijke onderwerpen.

EESC-voorzitter Luca Jahier prees het goede werk van de verbindingsgroep van het EESC: “We proberen bruggen te bouwen in plaats van deuren te sluiten. We zijn er om samen te werken aan een beter Europa”.

Ieder jaar organiseren de verbindingsgroep en het EESC samen de Dagen van het maatschappelijk middenveld als symbool van hun nauwe samenwerking en om te laten zien welke bijdrage maatschappelijke organisaties leveren aan het realiseren van een Europese Unie die beter op de wensen van de burgers is afgestemd. Dit jaar vond de tiende editie van dit evenement plaats. De heer Jahier stelde dat de Dagen van het maatschappelijk middenveld een van de belangrijkste evenementen van het Comité zijn geworden. Meer dan 250 mensen namen in juni eraan deel. (ll)