Groep Werkgevers komt twee keer bijeen in Finland om kunstmatige intelligentie en een bedrijfsvriendelijk EU te bespreken

door de groep Werkgevers van het EESC

De groep Werkgevers van het EESC houdt twee conferenties in het land van het huidige voorzitterschap van de Europese Raad – Finland. Het eerste evenement vindt eind augustus plaats en zal gewijd zijn aan een slim en intelligent Europa.

De conferentie wordt op 30 augustus in Turku gehouden onder de titel "Smart and Intelligent Europe – How to get there". Tijdens deze conferentie zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en uitdagingen voor het bedrijfsleven als gevolg van digitalisering en KI, aan de factoren die het succes op dit gebied mogelijk maken en aan de daaruit voortvloeiende verwachtingen voor het EU-beleid. Het doel is onder meer om te achterhalen hoe Europa een voortrekkersrol kan spelen op het gebied van innovatie, welke vaardigheden en competenties nodig zijn en hoe financiering mogelijk kan worden gemaakt.

De leden van de groep Werkgevers zullen over deze kwesties van gedachten wisselen met sprekers op hoog niveau, zoals de burgemeester van Turku, Minna Arve, lid van het Europees Parlement Miapetra Kumpula-Natri en de voorzitter van "One Sea", Sauli Eloranta. Het seminar maakt deel uit van het Turku Europe Forum, waar burgers en beleidsmakers de toekomst van Europa en van Finland zullen bespreken.

"An open Europe – How does it benefit us all?" wordt het onderwerp van de tweede Finse conferentie die op 9 oktober in Helsinki wordt gehouden. Het doel is om de rol van een open economie en samenleving te ontwikkelen door te bouwen aan een sterke en bedrijfsvriendelijke EU. De timing van de conferentie, die samenvalt met het begin van de nieuwe mandaatsperiode van de Europese Commissie en het Europees Parlement, maakt het mogelijk om vanuit het bedrijfsleven een krachtige boodschap over te brengen aan de beleidsmakers op zowel EU- als nationaal niveau.

Beide evenementen worden gezamenlijk georganiseerd door de groep Werkgevers en het verbond van Finse industrieën (ek)