Gebrek aan een sterke batterij-industrie zet autofabrikanten mogelijk aan tot een vertrek uit de EU

Het EESC steunt het EU-actieplan inzake batterijen dat is opgesteld door de Europese Commissie, maar wijst erop dat de inspanningen moeten worden opgevoerd en de uitvoering ervan snel moet gebeuren.

Het risico dat zeer grote delen van de Europese automobielindustrie hun productie zullen verplaatsen naar de, veelal Aziatische, regio's dichtbij de productie-eenheden van batterijcellen is reëel. In het advies dat is opgesteld door Colin Lustenhouwer en aangenomen tijdens de zitting in juli, spreekt het EESC zijn steun uit voor het strategisch actieplan voor batterijen, maar waarschuwt het tegelijkertijd dat de inspanningen moeten worden opgevoerd en de uitvoering ervan snel moet gebeuren om een mogelijk vertrek van Europese autofabrikanten uit de EU te voorkomen.

"Er staat veel op het spel. We hebben het over ongeveer 13 miljoen Europese werknemers in die sector," zei de heer Lustenhouwer. "Het gevoel van urgentie is overal aanwezig: bij beleidsmakers, in de wetenschap en in het bedrijfsleven. Ze realiseren zich dat het laat, zo niet té laat is. We hebben behoefte aan goede, veilige en milieuvriendelijke batterijen."

Batterijen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Momenteel loopt Europa schrikbarend veel achter waar het gaat om de ontwikkeling en productie van batterijen en is het afhankelijk van niet-EU-landen, in het bijzonder uit Azië. Het eerste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van het strategisch actieplan voor batterijen van april 2019 geeft aan dat een veelheid van acties in gang is gezet om te komen tot een belangrijke batterij-industrie in de EU. Er moet in de komende jaren echter nog veel meer gebeuren in de EU om de sector verder te ontwikkelen, waarbij de pijlen moeten worden gericht op investeringen en innovatie. (mp)