Fins EU-voorzitterschap presenteert op duurzaamheid en welzijn gebaseerd programma

Tijdens de zitting van 18 juli trad het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op als gastheer van de Finse minister van Sociale Zaken en Gezondheid, Aino-Kaisa Pekonen, die het programma van het Finse EU-voorzitterschap presenteerde. Er moet speciale nadruk worden gelegd op duurzaamheid en het welzijn van burgers. Mevrouw Pekonen benadrukte bovendien dat de rechtsstaat en EU-waarden moeten worden verbeterd (een van de prioriteiten van het voorzitterschap). 

Ter inleiding van de speech van Aino-Kaisa Pekonen heeft de voorzitter van het EESC, Luca Jahier, een toespraak gehouden over de belangrijkste uitdagingen die het Finse EU-voorzitterschap zal moeten aangaan. "Voor de uitvoering van Agenda 2030", aldus de heer Jahier, "is een holistische benadering nodig waarbij economische en sociale uitdagingen samen moeten worden aangepakt." Met dit in gedachten deelde mevrouw Pekonen het volgende mee: "Finland wil invloed uitoefenen op de toekomst van de EU en deze toekomst moet op sociaal, economisch en ecologisch vlak duurzaam zijn".

Het wereldwijde leiderschap van de EU op het gebied van klimaatactie is dientengevolge een belangrijke prioriteit voor het Finse voorzitterschap. Daartoe verwacht het Finse voorzitterschap dat er overeenstemming kan worden bereikt over de belangrijkste onderdelen van het langetermijnplan van de EU om tegen eind 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken, zoals gevraagd door de Europese Raad.

Het Finse voorzitterschap zal voor meer dialoog zorgen. Het betreft hier niet alleen dialoog met ander mondiale spelers, maar ook dialoog binnen de EU met andere instellingen en partners. "Dialoog met sociale partners is een van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap", aldus mevrouw Pekonen. "Het EESC speelt een belangrijke rol en wij zijn verheugd dat het belangrijke adviezen opstelt die met onze voorstellen stroken." (dgf)