Het EESC roept de Commissie op om haar industrie- en energiewetgeving en haar klimaatbeleid beter op elkaar af te stemmen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) roept de Commissie op om dieper na te denken over beleidsopties die bijdragen aan zowel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en dus aan de bestrijding van de klimaatverandering, als aan het behoud van het concurrentievermogen. Het doel moet zijn om grondstof- en energie-intensieve sectoren van de EU beter te beschermen en te bevorderen, anders loopt Europa het risico banen te verliezen aan minder schone economieën en dreigt het zijn doelstelling te missen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

"Het huidige emissiehandelssysteem (ETS), dat gericht is op de bevordering van investeringen, schiet tekort, aangezien de wereldwijde toepassing ervan vooralsnog niet haalbaar is. Als het alleen in Europa wordt toegepast, brengt het het risico van koolstoflekkage met zich mee en bijgevolg ook van investeringslekkage", waarschuwde Aurel Laurenţiu Plosceanu, rapporteur voor het op 17 juli aangenomen advies van het EESC over het standpunt van het bedrijfsleven ten aanzien van het verzoenen van klimaat- en energiebeleid. "De toekomstige investeringen van de EU en de lidstaten moeten worden gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en de toepassing van koolstofarme tot koolstofvrije technologieën voor zowel de grondstof- en energie-intensieve sectoren als de noodzakelijke elektriciteitsproductie. Daarnaast moet de nadruk worden gelegd op onderwijs en opleiding van hun personeel", voegde corapporteur Enrico Gibellieri toe.

Aangezien de energiekosten in bijvoorbeeld de staal-, aluminium- en glasindustrie ongeveer 25 % van de totale kosten uitmaken, zijn de kosten van de uitstoot van broeikasgassen ook hoog. Met de invoering van het ETS zullen Europese producten duurder worden en het risico lopen om op de internationale markt te worden vervangen door goedkopere producten. (sma)