Het kader voor de opleving van de Europese maakindustrie moet gebaseerd zijn op de daadwerkelijke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen

Volgens het EESC kan het Europese productiesysteem alleen op effectieve en concurrerende wijze de omschakeling naar een moderne digitale en milieuvriendelijke economie realiseren als het klaar is voor significante investeringen in innovatie. De geplande maatregelen van de Europese Commissie om een betere ontwikkeling van het productiesysteem te bevorderen, moeten daarom zijn gebaseerd op een terdege kennis van de behoeften van bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen.

De productiesector is goed voor 17,3 % van het bbp van Europa en voor 80 % van de export. "Gezien deze indrukwekkende cijfers is het van essentieel belang dat de krachten in Europa worden gebundeld om deze sector te behouden en zelfs te versterken," aldus Antonello Pezzini, rapporteur voor het informatief rapport van het EESC over incrementele innovatie in zeer industriële gebieden.

Het EESC roept de EU en haar lidstaten op om passende onderwijsstrategieën te ontwikkelen, die essentieel zijn voor de verwerving van nieuwe vaardigheden en nieuwe beroepsprofielen. 

In de huidige industriële revolutie wordt gebruikgemaakt van digitale modellen zoals cloudcomputing en big data. Daarnaast wordt werk gemaakt van het internet der dingen en "slimme" producten. Kunstmatige intelligentie speelt in dit proces een zeer belangrijke rol, want hiermee kunnen de jaarlijkse groeipercentages in twintig jaar tijd verdubbelen.

"Europa moet krachtige maatregelen met betrekking tot digitale technologie nemen en de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot hightech bevorderen. Het EESC verzoekt daarom bijzondere maatregelen te nemen en beleid te voeren waarmee kleine en middelgrote ondernemingen hun netwerken met grote bedrijven kunnen uitbreiden, alsook om te voorzien in prikkels zodat kleine en grote bedrijven kunnen samenwerken op het gebied van innovatie", aldus de heer Pezzini. (sma)