Europese landbouw moet zich meer op agro-ecologie gaan richten

Voor het behoud van haar landbouw moet de EU meer nadruk gaan leggen op korte voedselvoorzieningsketens en agro-ecologie bij het bedrijven van landbouw. Bovendien moet de landbouw weerbaarder worden tegen nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld klimaatverandering. Met agro-ecologie kunnen we onze voedselvoorziening waarborgen en onze voeding gezonder maken, hetgeen voor een verhoging van de waarde zorgt. Korte voorzieningsketens verhogen de inkomsten van kleine landbouwbedrijven en blazen plattelandsgebieden nieuw leven in.

"Initiatieven met korte voorzieningsketens kunnen banen en groei scheppen en bijgevolg voor rijkdom zorgen (vooral in plattelandsgebieden). Het is daarom een uitdaging om exploitanten in staat te stellen lokale voedselsystemen te creëren op basis van lokaal bestuur. Digitalisering speelt een belangrijke rol in zowel het produceren en verwerken als in het kopen en verkopen, en dit zal in de toekomst niet anders zijn", aldus Geneviève Savigny, rapporteur van het advies "Bevordering van korte en alternatieve voedselvoorzieningsketens in de EU:de rol van agro-ecologie".

Om het agro-ecologieproject in heel Europa uit te voeren, stelt het EESC een gestructureerd en veelzijdig actieplan voor waarbij het regionale, nationale en Europese niveau worden betrokken. Bestaande programma's moeten ook gericht zijn op het ondersteunen van maatregelen op het gebied van agro-ecologie en korte voedselvoorzieningsketens.

Een alomvattend voedselbeleid, waarvoor het EESC al jaren pleit en waarvoor het een facilitator zou kunnen zijn, kan het kader vormen voor het actieplan. (sma)