De toekomst van Europa – Het perspectief van werkgevers

door de groep Werkgevers van het EESC

Consistenter, sterker verenigd en minder bureaucratisch – zo zien werkgevers de toekomst van Europa. Het bedrijfsleven blijft sterk voorstander van Europa en wil een actieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de EU. De deelnemers aan de conferentie over De toekomst van Europa – Werkgeversperspectieven, die plaatsvond op 21 juni 2018 in Madrid, Spanje, gaven concrete voorbeelden van tekortkomingen in de EU en kwamen met oplossingen voor de toekomst.

Als we de Europese waarden vergeten, is het gedaan met de EU, zei Jose Vincente Gonzalez, vicevoorzitter van het Spaanse Verbond van werkgeversorganisaties (CEOE), in zijn openingstoespraak. De toekomst van Europa moet worden gezien in de mondiale context. Geopolitieke uitdagingen – zoals het huidige Amerikaanse beleid of de migratiestromen – moeten worden aangegaan.

De Europese Unie sleept zich van crisis naar crisis, maar juist op dit moment, nu de wereldorde zoals we die kennen radicale veranderingen ondergaat, moeten we verenigd blijven en ambitieuze en moedige acties ondernemen. Werkgevers zijn een oplossing, geen probleem – zei Jacek Krawczyk, voorzitter van de groep Werkgevers. We moeten niet bang zijn om verder te bouwen aan een verenigd Europa, of om eensgezind en solidair te handelen. Ook moeten we niet bang zijn om luid en duidelijk te zeggen wat bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren.

Het debat spitste zich toe op twee aspecten van de toekomst van de EU – de interne markt en de economische en monetaire unie. Overregulering blijft een uitdaging voor Europese bedrijven. Door de voortdurende digitalisering moeten veel sectoren hun bedrijfsmodel drastisch aanpassen om concurrerend te blijven. De deelnemers aan het panel over de economische en monetaire unie waren het erover eens dat de hervormingen van de EMU die na de crisis zijn ingezet een stap in de goede richting zijn, maar dat ze te traag worden doorgevoerd en niet ambitieus genoeg zijn.

De leden van de groep Werkgevers hadden tevens de eer om Ana Pastor, voorzitter van het Congreso de los Deputados – het Spaanse parlement – te ontmoeten en haar de conclusies van de conferentie te presenteren. Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Spaanse Verbond van werkgeversorganisaties (CEOE) en de groep Werkgevers van het Europees Economisch en Sociaal Comité. (lj)