"Op de bres voor diversiteit"

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Ik heb Auschwitz-Birkenau diverse keren bezocht, en iedere keer weer werd ik overweldigd door de verschrikkingen en de wreedheden die mensen hun medemensen kunnen aandoen. Maar er rijzen ook andere gevoelens, die van bezoek tot bezoek veranderen. Het viel misschien te verwachten en er werd ook inderdaad op gehoopt: het bezoek van het uitgebreide voorzitterschap van het EESC aan de concentratiekampen op 12 juni liet ons niet alleen nadenken over het verleden, maar juist ook over het heden en de toekomst.

Op dit moment neemt de aanwezigheid van het populisme en nationalisme in Europa steeds dreigender vormen aan. Denk alleen maar aan de recente verkiezingen in Hongarije, Italië, Oostenrijk, Duitsland en Slovenië. Het populistische electoraat in de lidstaten van de EU is gestegen van gemiddeld 8,5 % in het jaar 2000, tot meer dan 24 % vandaag de dag. Om het tij te keren moeten de EU en haar waarden zonder twijfel centraal worden gesteld. De EU als instelling kan echter niet alle oplossingen aandragen. Ook Europese burgers en de organisaties van het maatschappelijk middenveld moeten meer actie ondernemen, om in contact te komen en het gesprek aan te gaan met mensen die zich aangetrokken voelen tot het extremisme om het evenwicht in onze samenlevingen en politieke stelsels te herstellen.

Binnen de groep Diversiteit Europa nemen we deze rol zeer serieus. Het is onze verantwoordelijkheid en we zullen door middel van de deskundigheid en creativiteit van onze groep een bijdrage blijven leveren aan een vreedzaam en duurzaam Europa, waarbij we een evenwicht tot stand brengen tussen sociaal-economische vooruitgang, armoedebestrijding en respect voor het milieu. Het zijn onze boeren, milieuactivisten, kmo's, liberale professionals, consumenten, organisaties voor ouderen en gehandicapten enzovoorts, die met en namens Europese burgers "het gesprek zullen aangaan" tijdens het dagelijks werk van het Comité, maar ook door het leveren van een actieve bijdrage aan het ontwerpstappenplan van het EESC "Van Krakόw tot Sibiu en verder", waarmee wordt beoogd de visie van het maatschappelijk middenveld op het Europa van morgen uiteen te zetten. En niet te vergeten, de conferentie van onze groep in oktober in Oostenrijk over het onderwerp "Kunnen economische vooruitgang en sociale stabiliteit het EU-scepticisme wegnemen?’". Want Europa staat bovenal voor wederzijds respect en het op de bres staan voor diversiteit. Deze diversiteit begint binnen onze eigen groep, de groep Diversiteit Europa.

Arno Metzler

Voorzitter van de groep Diversiteit Europa (groep III)