Financiële diensten voor consumenten: het EESC krijgt steun voor zijn standpunten tijdens plaatselijk evenement in Spanje

De noodzaak om het vertrouwen van consumenten in grensoverschrijdende financiële diensten in Europa te verhogen teneinde het aandeel ervan – momenteel slechts 7 % van het totaal – te vergroten werd benadrukt tijdens een conferentie op 24 mei in de vertegenwoordiging van de Europese Commissie te Madrid, georganiseerd door EESC-lid Carlos Trias Pintó. Europarlementariër Othman Karas kondigde aan dat het Europees Parlement enkele van de belangrijkste voorstellen van het EESC zou overnemen in zijn eigen reactie op het door de Commissie voorgestelde Actieplan inzake financiële diensten voor de consument.

De conferentie, getiteld Challenges of the new digital context: quality of the offer, accessibility, fair competition and consumer protection, was bedoeld ter promotie van het advies van het EESC over financiële diensten voor de consument, dat in september 2017 is goedgekeurd.

EESC-lid Bernardo Hernández Bataller trad op als presentator van het evenement, en zowel de rapporteur van het advies, Michael Ikrath, als de corapporteur, Carlos Trias Pintó, voerden het woord. Tot de sprekers behoorden verder Othman Karas en Jonas Fernández Álvarez, leden van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van het Europees Parlement, Manuel Pardos, voorzitter van de Spaanse belangenvereniging van gebruikers van (spaar)banken en verzekeringen (ADICAE), Fernando Tejada de la Fuente van de Spaanse nationale bank en Jose Luis Martínez Campuzano, woordvoerder van de Spaanse vereniging van banken (AEB).

Consumenten zouden de keuze moeten hebben uit de beste en meest innovatieve grensoverschrijdende financiële producten, aldus Ikrath, die benadrukte dat de financiële dienstenmarkt in de EU nog steeds gefragmenteerd is en dat harmonisatie nog een lange weg te gaan heeft. Traditionele retailbanken, met name regionale en lokale banken, vervullen een belangrijke rol bij het opbouwen van het consumentenvertrouwen, zo zei hij, aangezien ze van oudsher kunnen rekenen op groot vertrouwen van EU-consumenten, die relatief weinig overstappen naar een andere dienstverlener.

Criteria voor kredietwaardigheid moeten worden geharmoniseerd om iets te doen aan het probleem van "loan shopping", waarbij leners in het buitenland een consumentenlening afsluiten die ze in eigen land niet kunnen krijgen, met het risico van een te hoge schuldenlast. Insolventie van consumenten moet worden geminimaliseerd door middel van regulering, aldus Trias Pintó, die tevens de risico's benadrukte van alternatieve digitale betaalmiddelen, zoals de bitcoin, cybervaluta en blockchaintechnologie, voor veiligheid, gegevensbescherming en consumentenvertrouwen.

Europarlementariër Karas sprak zijn steun uit voor het advies van het EESC en maakte bekend dat sommige van de voorstellen van het EESC zullen worden overgenomen in het advies van het Europees Parlement, met name:

  • de noodzaak om ervoor te zorgen dat fiscale regels voor producten en diensten niet langer een belemmering vormen voor eerlijke concurrentie;
  • de Commissie moet aanvullende "vlaggenschipproducten" definiëren die eenvoudig zijn, dezelfde kenmerken hebben, en derhalve vergelijkbaar en transparant zijn, naast consumentenproducten;
  • er moeten onafhankelijke, gecertificeerde vergelijkingshulpmiddelen beschikbaar zijn voor verschillende financiële producten;
  • IT-reuzen, zoals Google en Apple, moeten eveneens consumentenbeschermingsregels toepassen. (dm)