Investeren in high-performance computing komt ons welzijn, concurrentievermogen en de werkgelegenheid ten goede

Het EESC steunt het initiatief van de Europese Commissie voor de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en stelt dat deze belangrijke technologie zal helpen bij de aanpak van de meest uitdagende kwesties waarmee de samenleving op dit moment te maken heeft en uiteindelijk een gunstige uitwerking zal hebben op ons welzijn, ons concurrentievermogen en de werkgelegenheid.

In het advies hierover dat op 23 mei 2018 tijdens de plenaire zitting werd goedgekeurd en dat was opgesteld door Ulrich Samm en Antonio Longo, benadrukt het Comité dat de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC zeker toegevoegde waarde zal hebben voor de digitale soevereiniteit en onafhankelijkheid van de EU, waardoor de Unie een cruciale rol kan vervullen op het gebied van digitale ontwikkeling. Dit heeft directe gevolgen voor het concurrentievermogen en de levenskwaliteit van mensen.

"De aanloopinvestering van 1 miljard EUR voor de aankoop en exploitatie van twee supercomputers van wereldklasse is een fors bedrag, maar is niet te ambitieus, met name in vergelijking met de bedragen die worden geïnvesteerd door de andere belangrijke deelnemers – de VS en China," aldus de heer Samm. "De EU moet meer inspanningen leveren om die van onze internationale concurrenten te evenaren," vervolgt hij. Met name een substantiële verhoging van de investeringen in de lidstaten van de EU en een krachtig Europees onderzoeks- en innovatieprogramma zijn essentieel om ons wat betreft HPC-toepassingen op wereldniveau te handhaven.

Het EESC beveelt verder aan de sociale dimensie van het digitaliseringsproces zoveel mogelijk te versterken binnen het kader van de Europese pijler van sociale rechten door een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te wijzen die moeten worden overwonnen met behulp van de nieuwe digitale infrastructuur. "De invoering en het gebruik van hoogwaardige machines moet een duidelijk en meetbaar positief effect hebben op het dagelijks leven van alle Europese burgers," aldus de heer Longo. "Daarom roepen we tevens op een communicatiestrategie op Europees niveau in te voeren om burgers en ondernemingen te informeren over dit belangrijke nieuwe initiatief". (mp)